Rugăciune la Sf. Cuv. Daniil Sihastrul! – ,,Sfinte Părinte Daniil, cere de la Dumnezeu să dea lumii pace, Bisericii unire şi nouă mare milă”!

1368

Sâmbătă, 18 decembrie, 2021, avem sărbătoarea Sf. Cuv. Daniil Sihastrul, cunoscut și sub numele de Daniil Schimonahul sau Sfântul Daniil cel Nou, cinstit în fiecare an, pe această dată, considerat cel mai popular sfânt al Moldovei, de multe ori, rugăciunea sa făcând mari minuni cu cei care o citesc cu inima curată și credință în Mântuitorul. La mănăstirea Putna se află degetul cu care sfântul i-a arătat lui Ștefan cel Mare unde să ridice mănăstire! Născut cu numele său de botez, Dumitru, L-a iubit nespus pe Domnul încă din copilărie, când a hotărât să aleagă viața călugărească, primind, potrivit datinilor monahale, numele de David. La schitul «Sfântul Lavrentie» din apropierea Sucevei, a dus o viață aspră în post și rugăciune, primind ultima treaptă a călugăriei și numele nou de Daniil, dar, sfântul voia mai multă apropiere de Dumnezeu, așa că s-a retras într-un loc tăinuit, într-o stâncă, unde, spune tradiția a dăltuit un paraclis, din care se mai văd şi astăzi naosul, altarul și pridvorul, iar dedesubt a săpat, tot în piatră, o începere, care i-a slujit drept chilie. Legenda spune că la moartea sa ar fi participat însuși Ștefan cel Mare, iar, ca sfânt, a fost cinstit încă din viață, pentru minunile săvârșite, de la vindecări de boli grave la diferite alte neputințe!
Să citim rugăciunea aceasta în orice moment când viața ne pune la încercare și vom vedea rezultatele:
„Viață îngerească ai petrecut pe pământ, Sfinte Daniil, chip și pildă făcându-te ucenicilor tai. Prin rugăciuni, posturi îndelungate și privegheri, te-ai învrednicit a te sălășlui în pământul celor blânzi, Sfinte Daniil, de Dumnezeu cinstitorule, podoaba sihaștrilor și lauda călugarilor! Cuvioase Părinte Daniil, în tot pământul a ieşit vestea minunilor tale; pentru aceasta în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale, taberele diavolilor le-ai îndepărtat, cetele îngereşti ai ajuns, a căror viaţă fără prihană ai urmat. Îndrăznire având către Dumnezeu, cere pace sufletelor noastre. Împlinind voia lui Dumnezeu pe pământ şi încingându-te cu armele Duhului, Cuvioase, ai biruit toate ispitele diavolului, care neîncetat dau război sufletelor noastre! Având multă râvnă dumnezeiască, din tinereţe ai părăsit casa părintească şi ai îmbrăţişat viaţa călugărească, nevoindu-te în ascultare, curăţie şi sărăcie de bună voie, împodobindu-ţi sufletul cu fapte bune. Ucenic al Sfântului Leontie de la

fbt

Rădăuţi fiind, nevoinţelor lui ai urmat, Cuvioase Părinte Daniil, înmulţindu-ţi ostenelile şi silindu-ţi firea, prin harul lui Dumnezeu, pentru a dobândi cele veşnice. În suspinuri ziua şi noaptea ai petrecut, Cuvioase, gândind la ceasul cel înfricoşător al Judecăţii; cu postul şi cu privegherea trupul ţi l-ai vestejit şi, prin smerenia ta, ai surpat viclenia diavolului. Sfintele tale moaşte de la Voroneţ s-au făcut izvor nesecat de vindecări celor credincioşi şi ocrotire de multe primejdii, cu rugăciunile tale cele către Dumnezeu! De Dumnezeu cinstitorule Sfinte Părinte Daniil, tu, precum zice proorocul, cu lacrimi ai udat pământul şi n-ai dat somn ochilor tăi, nici genelor tale dormitare, arătând dorul inimii înflăcărate către Hristos, pe care L-ai iubit din copilărie. Drept aceea te-ai făcut pildă călugărilor şi ai săvârşit tot felul de fapte bune.
Deci, mult lăudate părinte, cu rugăciunile tale, cere de la Dumnezeu să dea lumii pace, Bisericii unire şi nouă mare milă, Amin!”.
Preot Antonie FĂINIŞI, Parohia Strâmba-Jiu, Turceni, Gorj

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here