Rromii, incluşi în proiecte sociale şi culturale

386

Reprezentanţilor administraţiei publice locale le-a fost prezentată, vineri, în cadrul unei ample şedinţe organizate de conducerea Prefecturii Gorj, strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2011-2020.

Proiectul are ca scop incluziunea socio-economică şi culturală a minorităţii romilor prin implementarea unor politici integrate, în domeniul educaţiei, ocupării forţei de muncă, sănătăţii, locuirii, culturii, infrastructurii sociale şi urmăreşte asumarea instituţională a obiectivelor politice asumate de Guvern referitoare la minoritatea romilor prin responsabilitatea autorităţilor publice centrale şi locale. Astfel, Agenţia Naţională pentru Romi solicită expunerea de opinii şi sugestii pe marginea proiectului nominalizat mai sus. „Pentru a veni în întâmpinarea măsurilor ce trebuie luate o dată cu aprobarea strategiei, în vederea reactualizării Planurilor locale de acţiune privind incluziunea minorităţii romilor, vă rugăm să procedaţi la identificarea şi selecţia principalelor nevoi ale comunităţilor locuite preponderent de romi. De asemenea, vă rugăm să faceţi o analiză în vederea identificării surselor de finanţare pentru susţinerea măririi numărului de experţi romi, mediatori şcolari şi sanitari“, a declarat Vasile Văcaru, şef serviciu, Serviciul afaceri Europene şi Cooperare Internaţională, Dezvoltare Economică, Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Financiar Contabil şi Achiziţii Publice din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj.

Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here