România gata să aplice planul Uniunii Europene pentru o tranziție verde. Raportarea și taxarea CBM – ce înseamnă și cum se aplică

1913

CBAM (Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontieră) este un mecanism al Uniunii Europene ce urmărește să prevină riscul de relocare a emisiilor de gaze cu efect de seră ce pot apărea atunci când companiile din Uniune își mută producția în state cu politici climatice mai putin stringente sau când produsele de origine europeană sunt înlocuite cu produse similare din import, dar în a căror producție au fost încorporate direct sau indirect emisii de gaze cu efect de seră.
Regulile CBAM se vor implementa în mai multe etape, începând cu o perioadă de tranziție ce a intrat în vigoare de la 1 octombrie 2023.

Introducerea în regulile CBAM în contextul pachetului FIT for 55
Preocuparea majoră se va concretiza pe ce presupune raportarea CBAM și care sunt produsele vizate. Există o taxă CBAM ce aduce cu sine și metodologie de calcul.
Percepția pregătirii în vederea aplicării CBAM a spațiului socio – economic. Pregătiți pentru 55 (Fit for 55): Legea europeană a climei instituie obligația juridică de îndeplinire a obiectivelor climatice UE de reducere a emisiilor cu cel puțin 55% până în 2030.
Pachetul „Pregătiți pentru 55” este un set de propuneri de revizuire și actualizare a legislației cu scopul de a asigura conformitatea politicilor Uniunii Europene cu obiectivele climatice convenite de Consiliul și Parlamentul European.
„Pregătiți pentru 55” are ca definiție obiectivul Uniunii Europene de a reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030.
Pachetul de propuneri urmărește să aplice un cadru coerent și echilibrat pentru atingerea obiectivelor climatice:
1. Asigurarea unei tranziții juste și echilibrate din punct de vedere social;
2. Menține și consolidează inovarea și competitivitatea industriei UE, asigurând totodată condiții de concurență echitabile față de operatorii din țările terțe;
3. Susține poziția Uniunii Europene de lider în lupta globală împotriva schimbărilor climatice.
Propunerile din pachetul „Pregătiți pentru 55” au fost prezentate și discutate mai întâi la nivel tehnic în cadrul grupurilor de lucru ale consiliilor responsabile pentru domeniul de politică în cauză.
Ulterior, ele au fost discutate de ambasadorii statelor membre în cadrul coreperului în vederea pregătirii terenului pentru acordurile la care urmează să ajungă cele 27 de state mebre.
În cadrul procedurii legislative ordinare, Consiliul se angajează apoi în negociere cu Parlamentul European pentru a se ajunge la un acord comun în vederea adoptării finale a actelor legislative.
Pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55”:
1. Reforma sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) – este o piață a carbonului bazată pe un sistem de plafonare și comercializare a cantităților de emisii pentru industriile care sunt mari consumatoare de energie și pentru sectorulul producției de energie electrică.
Acesta este principalul instrument folosit de Uniunea Europeană pentru reducerea emisiilor. Din 2005 până în prezent emisiile la nivelul Uniunii au scăzut cu 41%.
Pachetul „Pregătiți pentru 55” vizează reforma EU ETS pentru a-l face mai ambițios, astfpropunerile sunt următoarele:
• extinderea la emisiile generate de transportul maritim
• reducerea mai rapidă a certificatelor de emisii în cadrul sistemului și eliminarea treptată a certificatelor gratuite pentru anumite sectoare
• implementarea Schemei de compensare și de reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională (CORSIA) la nivel mondial prin intermediul EU ETS
• majorarea finanțării pentru Fondul pentru modernizare și Fondul pentru inovare
• revizuirea rezervei pentru stabilitatea pieței
S-a creat un nou sistem autonom de comercializare a certificatelor de emisii pentru clădiri, transportul rutier și combustibilii pentru alte sectoare. Consiliul Mediu a adoptat o abordare generală privind revizuirea EU ETS în iunie 2022.
Parlamentul Uniunii Europene și Consilul de Mediu au ajuns la o înțelegere în ceea ce privește reducerea emisiilor până în 2030 în sectoarele vizate de EU ETS la 62%, comparativ cu obiectivele de 61% propuse.
S-a ajuns la un acord și politic (provizoriu) cu privire la revizuirea normelor sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii aplicabile sistemului aviației.
Acordul este garanția că aviația se implică și garantează obiectivele UE care fac parte din EU ETS.
În decembrie 2022, Consiliul a adoptat o decizie privind notificarea cerințelor de compensare în temeiul CORSIA. CORSIA (Schema de compensare și de reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională) este o schemă mondială de compensare a emisiilor de CO2 generate de aviația internațională.
Sper să contribuim cu toții la ce înseamnă decarbonizarea Uniunii Europene. Desigur, acest lucru nu este simplu, dar România a intrat ușor și sigur pe această traiectorie a îndeplinirii obiectivelor „Pregătiți pentru 55”.

Dr. Ing. Cristiana SÎRBU
Președinte al Fundației „Grupul de Inițiativă Ecologică și Dezvoltare Durabilă”
Membru asociat al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
Lector în cadrul Universității Științe Agonomice și Medicină Veterinară București

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here