Revista Revistelor: „Jurnal 11” de… Ion Elena

594

2. Acasa limbii române
Am inaugurat acest ciclu de metatexte din simplul motiv că fenomenul revuistic în Gorj a supravieţuit miraculos (vezi şi „Miracol de Brădiceni”, „Crinul Satelor”, „Caietele Columna” ş.a.)

Revista Şcolii Generale „Pompiliu Marcea” Târgu-Jiu (coordonată, cum se şi cuvine, din umbră, de profesorii Ion Elena, Ion Floroiu şi Rozica Pătrăşcoiu) are în colegiu patru elevi de excepţie: Florela Gherghinoiu, Adelina Temelie, Cătălina Popescu şi Ştefania Dumitraşcu, a căror contribuţie contează enorm întrucât în conţinutul publicaţiei, aflată în al XVI-lea an de apariţie, se simte stilul auroral, dispoziţia spre acumulări informaţionale, diversitatea subiectelor, frăgezimea expresivităţii, bucuria implicării într-o spaţialitate revendicată cu o ingenuitate frustă, însă motivată larg, în orizontul unor speranţe neobturate încă… politic. Încercând o sinteză a contribuţiei şcolarilor în cele 120 de pagini ale „Jurnalului XVI” (nr. 25-26), retrăiesc eu însumi fericirea de-a fi contribuit, cu propriile-mi creaţii, ca licean la „Tudor Vladimirescu”, în revista „Jiul literar-ştiinţific”, patronată cu discreţia-i caracteristică de magistralul Titu Rădoi, care m-a adus ulterior şi la Cenaclul „Columna” al căreu mentor a fost aproape trei decenii, iar eu îi continuu IDEEA.
Elevii – jurnalişti şi condeieri, eseişti şi sensibili la frumos şi adevăr – elogiază sentimentul prieteniei, subliniază valoarea acestuia ca „modelatoare de viaţă” (Ana Maria Ramona Giuroiu, clasa a III-a), aderă la „bucuriile iernii”, chiar dacă acestea sunt celebrate diferit de copiii bogaţi şi de către cei săraci, aceştia din urmă dezamăgiţi de injustiţia socială care le taie aripile. (Cristina Simion, cls. a VI-a C). Liliana Matei iubeşte vara („paradis devenit realitate!”), Diana Cotocu (cls. a III-a A) se autoapreciază ca parte integra(n)tă a Proiectului Naţional „Igiena acasă şi la şcoală”, iar prof. Vasile Sichitiu (România) şi prof. Karl Heinz Abl (Austria, Academia Pedagogică din Klangenfurt) relatează profesionist despre Proiectul Comenius 1: „Apa – sursă de viaţă” derulat recent ca o cooperare între Şcoala „Pompiliu Marcea” şi Pädagogische Akademie des Bundes in Kärnten, Klangenfurt. În altă ordine de idei, elevii dovedesc o bună însuşire a limbilor străine de circulaţie internaţională ori o dezinvoltă desluşire a fondului folcloric românesc, din care culeg şi prelucrează alert şi semiotic. Totodată, revista găzduieşte şi articole ale unor invitaţi de marcă precum Dumitru Bădescu (Strehaia – Mehedinţi), cu o cronică despre cartea lui Ion Elena: „Adio, frumoaselor zăpezi”, Vasilica Năstase cu „Tradiţii de iarnă în Oltenia”, Paraschiva Ungureanu cu materialul „Cum putem renaşte buna cuviinţă şi cei şapte ani de acasă în comportamentul copilului de astăzi, tânărului de mâine, adultului de mai târziu”, Marcela Sida Roman (Arad) cu „Istoricul Sfântului Munte Athos”, Veronica Glaje cu eseul „Să nu le spunem „Adio” frumoaselor zăpezi” (absolut splendid, cu o scriitură fină, Kalofilă, fiind totodată şi o izbutită cronică la aceeaşi carte a lui Ion Elena: „Adio, frumoaselor zăpezi!”), Marius Diaconescu (Şc. gen. „Ion Lotreanu” Alimpeşti) cu microstudiul „Apa – semnificaţii lingvistice” (căruia, totuşi, îi lipseşte bibliografia?!), Cornel Şomâcu al cărui articol „Doi fraţi gorjeni, domnitori ai Munteniei în secolul al XIX-lea” rememorează figurile strălucite ale lui Gheorghe Bibescu şi Barbu Ştirbei, Nicolae Zăvoianu (Polovragi) cu o cercetare despre „Modalităţi de îmbunătăţire a citit-scrisului în ciclul primar”. (va urma)
Ion Popescu-Brădiceni

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here