Revista „Conta” – La mare altitudine

375

imagine 1Am primit de la extraordinarul scriitor Adrian Alui Gheorghe, din calitatea sa de director, zilele acestea, revista „Conta”, alături de “Steaua”, “Convorbiri Literare”, “Ramuri”, “Provincia Corvina”, “Argeş”, ş.a.m.d.m., una dintre cele mai izbutite şi apreciate din România.

Dealtfel, anul trecut a îndeplinit condiţiile ca, împreună cu “România Literară” să fie considerată “cea mai valoroasă revistă de profil cultural, literar, artistic şi de atitudine” din România. La Atelierul Naţional de Poezie “Serile la Brădiceni” revistele “Ramuri”, “România Literară” şi “Conta” au primit cea mai înaltă distincţie, respectiv titlul de “cea mai prestigioasă revistă de literatură care a promovat valorile gorjene” la ediţiile 2009, 2010, 2011 ale “Serilor la Brădiceni.” Nu e un secret să reamintim tuturor că, în prezent, cele trei reviste sunt conduse de trei laureaţi ai “Serilor la Brădiceni” respectiv de Paul Aretzu, Gabriel Chifu, Adrian Alui Gheorghe. Numărul 6/2011 (aprilie – iunie 2011, 297 pagini) este o apariţie de excepţie, solidă, de elită (ci nu “elitistă”); promovează, democratic, nume de autentică expresie (şi expresivitate) axiologică; are o ţinută grafică atractivă şi un conţinut divers şi pe alocuri de un tragism tulburător şi de o acută contemporaneitate civică, politică, etică, estetică, ontologică. Chiar aş recomanda-o, ca model, revistelor noastre “Portal Măiastra” şi “Caietele Columna.” În acest cel de-al şaselea număr, aşadar, vom întâlni pe laureaţii A.N.P.S.B. Adrian Alui Gheorghe (Cultura e o chestiune de morală) Mircea A. Diaconu (D’ale criticii, fără Ioan Groşan) Mircea Peştean (Poeme din volumul „Catedrala din auz”), Ion Popescu-Brădiceni (Un mare critic, cu vocaţia metapovestirii: Ion Pecie); dar şi pe câţiva dintre cei propuşi pentru această distincţie a Atelierului: Luca Piţu (“Terorismul moale al înfricoşătorilor occidentali”), Ion Zubaşcu („Omul, pomul şi fântâna. O tragedie românească), Dumitru Augustin Doman (“Trei proze”). O menţiune necesară şi specială pentru inedita corespondenţă dintre Aurel Dumitraşcu şi Gheorghe Grigurcu, cel de-al doilea preşedinte şi anul acesta, al juriului celei de-a XV-a ediţie a Atelierului Naţional de Poezie “Serile la Brădiceni”. Dacă ar mai fi trăit şi Aurel Dumitraşcu, unul dintre scriitorii cu o cunoştinţă crucială a epocii s-ar fi numărat printre laureaţii de onoare ai manifestării deja cu tradiţie în areal românesc.

I.P.B.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here