Restituiri – Universitarul Mocioi l-a scos la lumină pe scriitorul PĂRĂEANU

382

img122Am primit volumul Scriitorul Emanuel Părăeanu al profesorului universitar dr. Ion Mocioi, el însuşi un polivalent maestru al mai multor genuri literare precum poezia, eseul, culegeri de folclor şi, ca în cazul de faţă, al monografiilor. Cum cartea de faţă mi-a dăruit-o „cu veche şi statornică prietenie” îl asigur şi din parte-mi de aceleaşi sentimente înzecite.

 

Acte de acribie şi autentică restituire spirituală, precum acesta, domnia sa a mai comis nefiind la primul gest superb. Mai anul trecut, la aceeaşi excelentă editură „Academica Brâncuşi”, domnia sa mai semna o altă carte, de acelaşi gen, intitulată „Poetul Ion Gheorghe Angliţoiu”.

Din argumentele autorului

Cărţile de proză sau versuri ale scriitorului Emanuel Părăeanu au apărut numai la Târgu Jiu, el fiind pe nedrept uitat şi de târgujieni. Ca un veritabil şoarece de bibliotecă, fie-ne iertată exprimarea, Ion Mocioi a descoperit studiul “Poetul Gorjului 1963-1916”, apărut în „Arhivele Olteniei”, Craiova, anul VIII, 1929, nr. 45-46, în care cărturarul Iuliu Moisil, care l-a cunoscut îndeaproape, îndemna la o antologare şi retipărire scriind: „Ar fi de dorit să se găsească un admirator al poetului gorjean, care să adune toate lucrările sale în poezie şi proză, să le aşeze într-un buchet şi să le dea laolaltă publicităţii”.

Admiratorul neostenit

Iată că abia în anul de graţie 2011, din mileniul trei, truda neostenitului îndrăgostit de scris şi de scriitori Ion Mocioi a izbutit, cu eforturi considerabile, probabil şi materiale, să ne restituie biografia, activitatea literară a lui Emanuel Părăeanu. Despre care s-a exprimat şi fostul director şi proprietar al Gorjeanului, Jan Bărbulescu, în a sa scriere „Căpitanul Emanoil Părăeanu”, apărută în „Calendarul Gorjului”, Târgu-Jiu, 1925, p. 55-56. Printre altele, Jan Bărbulescu sublinia că Părăeanu „şi-a înţeles rostul său pe lume” şi-l aprecia ca „bun militar, neîntrecut instructor” şi, la fel, „ca literat”, întrucât: „Atât de dulce şi natural i-a fost scrisul, încât, citindu-i o bucată(o operă, adică, n.m.) a lui, simţi cum se duce de-a dreptul la inimă şi ai vrea să-l tot citeşti; (…) scria simplu şi natural, dar atât de natural, că te simţi atras spre el, văzând că scrie din lumea noastră, lucruri văzute, simţite; el aşternea pe hârtie durerile şi bucuriile lumii acesteia, pe care se străduise a o cunoaşte atât de bine. Lucrările lui (…) îl aşează, cu tot dreptul, în rândul scriitorilor de frunte ai neamului”.

Viaţa şi concepţia artistică

Elaborată ca o lucrare ştiinţifică, această nouă carte a scriitorului total Ion Mocioi este structurată pe mai multe capitole. Din care nu lipsesc: „Viaţa”, „Concepţia artistică şi de viaţă”, „Opera”(poezia, proza şi apariţiile editoriale din timpul vieţii autorului, căpitan în armata română şi, implicit, om cu o puternică educaţie patriotică). În capitolul “Alte lucrări” se fac referiri la teatru, epistole, cuvântări, traduceri şi culegere de folclor. Autorul cărţii a consultat o bogată bibliografie, descoperindu-l pe Emanuel Părăeanu luat în serios chiar şi de Gabriela Drăgoi, în al său „Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1979 sau sub pana craioveanului Florea Firan în „Profiluri şi structuri literare”, Editura Scrisul Românesc, Craiova, vol. II, 2003, la pagina 157. Cum, din păcate, traversăm o criză generalizată, deci inclusiv financiară, să ne mulţumim cu numai cele 100 de exemplare ale cărţii sponsorizate de Ovidiu Părăeanu, căutând-o şi găsind-o, totuşi, pentru lectură în biblioteci. Merită!

Ion Predoşanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here