Resfințirea Bisericii din Parohia Roșia-Jiu

953

Pe o vreme destul de mohorâtă și umedă, când stropii de ploaie odrăslesc roadele pământului, în Duminica întâia după Rusalii (30 iunie), Înalt Preasfinţitul Părinte acad, dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei, însoțit de un sobor de preoți și diaconi a săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba de resfinţire a Bisericii “Sfântul Ioan Botezătorul” din Parohia Roşia-Jiu, comuna Fărcăşeşti, judeţul Gorj.

“Biserica a fost construită cu osteneala credincioșilor din satul Roșia-Jiu”!
În actul de resfințire a bisericii, care a fost citit în fața celor aproape trei sute de credincioși de către părintele protoiereu Ionel Câmpeanu, se menționează că “biserica aceasta are și hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, că a fost construită între anii 1914-1925 cu osteneala credincioșilor din satul Roșia-Jiu”, dar datorită trecerii timpului biserica s-a deteriorat vizibil, ceea ce a necesitat refacerea pictuirii în tehnica «frescă», lucrările de refacere bucurându-se de contribuția Consiliului parohial, a preotului paroh, Adrian Costinel Șerbulescu, a Consiliului Local, a fostului primar Constantin Pârvulescu și a actualului primar, Dănuț Spiridon Bălu. Cu acest prilej, preotul paroh Adrian Șerbulescu a fost hirotesit iconom și au primit gramate chiriarhale de mulțumire din partea mitropoliei Olteniei: actualul primar, Spiridon Bălu, d-l Sandu Croitoru și familia fostului primar C-tin Pârvulescu!

“Sfințim biserica și o înfrumusețăm pentru ca ea să fie Casa Lui Dumnezeu”!
Dovedindu-ne cu prisosință că ploaia îndumnezeită revarsă bucurie peste inimile credincioșilor, Mitropolitul Olteniei a ținut să le spună credincioșilor veniți la sărbătoare că: “Aceasta este o mare bucurie pentru toți, și pentru credincioși, dar și pentru slujitorii bisericii, pentru întreaga suflare creștin-ortodoxă, pentru cei care cu inimă bună primesc această sfințire a bisericii noastre! Dacă au trecut aproape o sută de ani de la sfințirea, de la târnosirea bisericii acesteia, și astăzi, Dumnezeu ne-a învrednicit pe noi ca să realizăm această lucrare sfântă de resfințire a bisericii, de înfrumusețare a Casei Lui Dumnezeu, de consolidare și de întărire a credinței noastre strămoșești, este o bucurie, atât pentru noi, cât și pentru înaintașii noștri, pentru strămoșii noștri, care, cu o sută de ani în urmă, ne sfințeau această biserică, ne-au lăsat-o ca moștenire pentru urmașii lor. Iată, bunăoară, că astăzi, noi, urmașii acestora, sfințim din nou biserica și o înfrumusețăm pentru ca ea să fie Casa Lui Dumnezeu, atât pentru noi, cât și pentru viitori credincioși ai acestei biserici, care vor veni și se vor ruga aici”!

“De câte ori venim în sfânta biserică, suntem ascultați de Tatăl Cel Ceresc”!
Ca un minunat ecou al sărbătorilor pe care le-am trăit în decursul săptămânii din urmă, Întâistătătorul bisericii noastre a ținut să sublinieze că: “În rugăciunile noastre, am chemat puterea Lui Dumnezeu ca să resfințească sfânt lăcașul acesta, și Duhul Sfânt a sfințit Casa Tatălui Ceresc, pe care El a zidit-o, pe care Fiul a întărit-o și cum spuneam, Duhul Sfânt a sfințit-o! Așadar, ori de câte ori venim în sfânta biserică, suntem ascultați de Tatăl Cel Ceresc, de Fiul Lui Dumnezeu, de Sfântul Duh! Cum știm, Duminica trecută am sărbătorit Pogorârea Sfântului Duh, o sărbătoare care ne amintește de momentele de început ale biseicii creștine, când Sfinții Apostoli adunați la Ierusalim, când erau în rugăciune, a venit asupra lor lucrarea Duhului Sfânt și i-a sfințit pe ei, pe cei care erau împreună cu ei, iar în felul acesta, această sfințenie, Duhul Sfânt, prin Harul Său a rămas în biserică până la sfârșitul veacurilor, ca să sfințească pe toți credincioșii, pe toți aceia care se închină cu adevărat Mântuitorului nostru Iisus Hristos”!

«Binecuvintează, Doamne, pe cei ce iubesc buna cuviință a Casei Tale»!
Pentru a ne dovedi prin cuvinte alese, așa cum numai ÎnaltPreasfinția Sa o știe, chiriarhul bisericii din Oltenia a ținut să spună în încheiere: “Așadar, tot ceea ce face omul, este răsplătit la Înfricoșata judecată, atunci când va da socoteală înaintea Lui Dumnezeu de faptele sale. Bineînțeles, că un loc de cinste îl au cei care se străduiesc la înfrumusețarea Casei Lui Dumnezeu, adică, la înfrumusețarea bisericii. Pe aceștia Biserica noastră îi pomenește și spune: «Binecuvintează, Doamne, pe cei ce iubesc buna cuviință a Casei Tale și răsplătește-le lor însutit și înmiit»! Dar, pentru faptul că ați făcut această Casă a Lui Dumnezeu, ați înfrumusețat-o ca să fie, într-adevăr, casa dumneavoastră, Dumnezeu vă v-a răsplăti și vă v-a da sănătate și bucurie, atât în lumea aceasta, cât și în cea veșnică! Noi ne rugăm întotdeauna pentru sufletele răposaților noștri care au zidit biserica, ne rugăm pentru cei care au contribuit la reînfrumusețarea bisericii, pe toți îi felicităm și îi purtăm în rugăciunile noastre înaintea Tatălui Ceresc! Și pe dumneavoastră, vă încredințăm Harului Duhului Sfânt, Cel care S-a Pogorât peste Sfinții Apostoli, dragostei Lui Dumnezeu Tatăl și Binecuvântării Mântuitorului Iisus Hristos, care să fie cu noi cu toți, în vecii vecilor, Amin”!
Profesor, Vasile Gogonea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here