Reînvieri umane în sublimitatea sfintei evanghelii (V)

406

Înflăcărarea sublimităţii evanghelice în reînvierile umane cuprinde pe cei mai buni înţelepţi ai neamului care au dat omului de rând şi de onoare sfatul:”Ascultă de glasul conştiinţei”. Iar Moise a spus poporului său israeliean: ”Fii credincios poruncilor Domnului şi Dumnezeului tău, căci el e puternic”. Mântuitorul Iisus Hristos însă şi-a instruit astfel învăţăceii: ”Conştienţa poate să greşească. Legea e jug pentru servitori.

Voi însă priviţi în sus spre icoana dumnezeirii. Fiţi desăvârşiţi, precum desăvârşit este Tatăl vostru cel din ceruri. Icoana lui e legea noastră, Duhul său e puterea noastră”. De aci încolo cel mai înalt legiuitor pentru întreaga viaţă omenească adevăratul stăpânitor al gândirii omeneşti, al darurilor şi al acţiunilor, are să fie Duhul lui Dumnezeu! Nici litera moartă şi nici forma înţepenită nu vor mai pune în lanţuri de aci încolo şi nu vor împiedica libera şi via gândire a omului, căci spiritul liber şi luminat, care nu mai e legat şi strâns în forme ruginite(după ce fiul omului a ajuns domn şi peste Sabat), poate să creeze şi să nimicească înaintând de jos în sus, iar de sus ajungând la sublimitatea desăvârşire! În puterea aceasta spirituală, care e o particularitate numai a religiunii creştine, reşede chizeşia viitorului nesfârşit al mişcării progresive în sânul omenimei. În spiritul reînvierii umane în sublimitatea sfintei evanghelii, pios aruncăm o privire asupra ţărilor în care n-a străbătut creştinismul: Turcia, Persia, India, China şi altele. Acolo omenimea zace în somn adânc de mulţi, de foarte mulţi ani, cum zice poetul. Să facem apoi asemănarea între această stare de somnolenţă spirituală, care dăinuieşte de veacuri, din aceste ţări, şi între neîntreruptul progres în viaţa socială la noţiunile luminate de cuvântul sfintei evanghelii, şi va trebui să recunoaştem, că tocmai creştinismul şi spiritul izvorât din el a fost factorul principal al acestui proces neobişnuit al dezvoltării sociale. Fără doar şi poate, numai evanghelia care a propovăduit pe Dumnezeul iubirii, pe părintele tuturor oamenilor, a pus bazele unei adevărate înfrăţiri între oameni, a nimicit zidurile despărţitoare internaţionale, a zdrobit lanţurile sclaviei, a ridicat la vază personalitatea omului, a ordonat să fie respectată valoarea morală în fiecare om, aparţină oricărei seminţii, ori clase sociale. Scripturistic ”De acum înainte nu mai este aici nici Evreu, nici Grec, nu mai este nici slugă, nici stăpân, nu mai este nici bărbat, nici femeie, pentru că toţi una sunteţi în Iisus Hristos”. Aşa scria marele apostol al neamurilor (Pavel), deschizând cu vorbele acestea o nouă epocă în istoria omenimei. În sublimitatea sfintei evanghelii recunoaşterea aceasta a egalităţii între oameni înainte de Dumnezeu a avut o influenţă nepieritoare şi decizătoare asupra întregii civilizaţii europene. Ea a şters necontenit şi şterge mereu deosebirile de clase, care dejosesc omenirea şi a ridicat pe sclavi în scurtă vreme la poziţie mai înaltă, insuflând omului sentimentul unei demnităţi înăscute. În evoluţia socială: ”Dacă ne punem întrebarea, că în ce se cuprinde istoria dezvoltării legistaturei la popoarele europene în întreaga perioadă lungă, care se extinde până în zilele noastre, ne vom lovi de lucruri foarte interesante sau ciudate. E istoria unui şir de concesiuni, unele cerute de cei din partea, care a măsurat poziţiei ei, e nemăsurat mai slabă, după ce e compusă în prima linie din clasele de jos, care duc o viaţă grea şi obositoare, şi altele acordate de cealaltă parte, unde e puterea, capitolul, viaţa comodă şi influenţa socială, de partea, pe care fără să greşim, trebuie să o ţinem de cea mai tare”. În reînvierile umane aici e de căutat adevărata însemnătate a icoanei sublimităţii surprinzătoare, pe care ne-o înfăţişează istoria popoarelor creştine, şi care pentru lumea de înainte de Mântuitorul Iisus Hristos era ceva ci desăvârşire imposibil setimentelor altruiste şi civilizate ortodox! (Va urma)

Preot iconom Alexandru Eug. Cornoiu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here