Reflecţii duhovniceşti ale Preotului de altar Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena, cea întocmai cu Apostolii – Pentru misiunea de a vesti şi celorlalţi Apostoli Învierea Domnului, Biserica o mai numeşte şi «apostol al Apostolilor»!

1072
fbt

Mâine, 22 iulie, o prăznuim pe Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena, care este un strălucit model de adevărată slujire apostolică, de jertfire plină de dragoste şi credinţă pentru Mântuitorul Iisus Hristos, iar, numele «Magdalena» provine de la regiunea ei de origine care este «Magdala» Galileii, mai ales că în limba ebraică «Magdala» înseamnă «turnul lui Dumnezeu», un sătuc de pescari de pe ţărmul vestic al Lacului Ghenizaret, situat între oraşele Capernaum şi Tiberiada. În acest ținut al Magdalei, după mărturia Sfinților Evangheliști Matei și Marcu (Mt. 15, 30-39; Mc. 8, 1-10), Sfânta Maria Magdalena L-a cunoscut pe Mântuitorul Hristos, eveniment care a avut loc după săvârșirea minunii săturării mulțimilor. Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena a fost prima persoană care L-a văzut pe Hristos Cel Înviat, primind totodată de la El misiunea de a vesti şi celorlalţi Apostoli Învierea, iar, pentru această cinste deosebită, Biserica o mai numeşte şi «apostol al Apostolilor», deci, ea nu trebuie confundată cu femeia păcătoasă despre care se vorbeşte în Sfintele Evanghelii sau cu Maria din Betania, sora lui Lazăr. Faptul că Sfânta Maria Magdalena a fost asemuită altor femei descrise în Evanghelii nu este un lucru confirmat nicăieri în Tradiţia bisericească, nici în cântările bisericești sau în scrierile Sfinţilor Evanghelişti, care afirmă doar că Domnul a izbăvit-o de cei şapte demoni ce o chinuiau, fără a face referire la viaţa sa de dinaintea întâlnirii cu Mântuitorul. Fiind totdeauna alături de Mântuitorul şi de Preacurata Sa Maică, Sfânta Maria Magdalena este aşezată de Evanghelişti în fruntea celorlalte femei care Îl urmau pe Hristos şi dincolo de momentele plăcute, în care împreună cu mulţimile se bucura de învățăturile lui Hristos şi lua parte la minunile Sale săvârşite în popor, Maria Magdalena şi-a arătat dragostea şi devotamentul şi în clipele cumplitelor Pătimiri la care Fiul lui Dumnezeu a fost supus, fiind chiar de faţă la procesul lui Hristos, pe drumul Crucii, în timpul răstignirii Mântuitorului sau al coborârii de pe Cruce. Sfintele Evanghelii relatează cum femeile mironosiţe revin de mai multe ori la mormântul Domnului, unde primesc vestea Învierii, iar, dintre toate, Sfânta Maria Magdalena este singura care se întoarce la mormânt de patru ori. Sfânta Maria Magdalena a rămas la Ierusalim, lângă Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi de Sfinţii Săi Apostoli, cu care a participat la minunea Înălţării Domnului de pe Muntele Măslinilor, dar şi în casa cu foişor, în ziua Cincizecimii, când Duhul Sfânt Cel făgăduit S-a pogorât în chip de limbi de foc peste cei prezenţi. Sfânta Mironosiţă a pornit la propovăduire, întocmai ca un apostol şi străbătând multe ţări, a binevestit pe Hristos păgânilor. Tradiţia confirmă că Maria Magdalena şi-a urmat misiunea apostolească de propovăduire a învăţăturii creştine în Biserica primară, făcând călătorii misionare în Roma, Galia, Egipt, Fenicia, Siria şi Pamfilia.
Revenită la Ierusalim, a rămas aici pentru a sluji Preasfintei Născătoare de Dumnezeu până aceasta avea să treacă la cele veşnice. După adormirea Maicii Domnului, l-a urmat pe ucenicul cel iubit, Sfântul Ioan Teologul, în Efes şi acolo şi-a sfârşit viaţa ei pământească. A fost înmormântată la dreapta intrării în peştera unde aveau să adoarmă mai apoi cei şapte tineri martirizaţi în Efes, pomeniţi de Biserica noastră la 4 august.
Peştera unde s-a odihnit întru cele veşnice Sfânta Maria Magdalena a devenit locaş de binecuvântare şi de tămăduire a multor neputinţe până în anul 900, când împăratul bizantin Leon al VI-lea Înţeleptul (886-912) a poruncit strămutarea sfintelor sale moaşte la Constantinopol. Mănăstirea «Simonos Petra» din Sfântul Munte Athos adăposteşte mâna stângă a Sfintei Maria Magdalena. Părți din moaştele Sfintei Maria Magdalena se păstrează şi în alte mănăstiri din Sfântul Munte Athos. Moaştele Sfintei Mironosiţe Maria Magdalena sunt aduse de la Mănăstirea «Simonos Petra» spre închinare credincioşilor în multe locuri ale creştinătăţii, pentru a se bucura de binefacerile Sfintei şi pentru a putea mulţumi acesteia cu închinare smerită şi cu multă rugăciune. Să concluzionăm cu faptul că cinstitele moaște ale Sfintei Mironosițe Maria Magdalena au fost aduse in 2015 spre închinare în România, la Catedrala Mitropolitană din Iași, cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva!
Preot Antonie FĂINIŞI, Parohia Strâmba-Jiu, Gorj

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here