Reflecţii duhovniceşti ale Preotului de altar – HRISTOS S-A ÎNĂLŢAT! ADEVĂRAT S-A ÎNĂLŢAT! – ,,Sfânta Treime este dogma existenței unui singur Dumnezeu care este în același timp și în trei Persoane distincte: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt”!

1431
fbt

Prin Pogorârea Duhului Sfânt a început o epocă nouă în istoria mântuirii neamului omenesc, pentru că în acest fel a luat fiinţă în chip văzut Biserica, adică Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, flacăra Duhului Sfânt în lume. Putem spune că s-a împlinit în acest mod ţelul final al întrupării, al jertfei de pe cruce şi al Învierii Domnului. Chiar dacă, fiecare Apostol a primit pe Duhul Sfânt şi cu toţii au pornit în lume vestind tainele Împărăţiei cerurilor în graiul tuturor popoarelor, deşi cei ce s-au botezat erau cucernici din toate neamurile care sunt sub cer, s-a creat atunci o unitate nouă, spirituală, un aşezământ în care toate se adună ca mădularele într-un trup, formând Biserica, Trupul cel tainic al lui Hristos! Cu ajutorul meditaţiei duhovniceşti şi al judecăţii sănătoase putem dezvălui şi pricepe şi alte taine din marele adevăr al dumnezeirii creştine, iar, dogma credinţei creştine învaţă că Fiul se naşte din Tatăl şi Duhul Sfânt purcede din Tatăl mai înainte de toţi vecii, adică din eternitate. Dar, oare, cum se poate aceasta? Fiul S-a născut din Tatăl, aşa cum se naşte cuvântul din minte şi Duhul Sfânt purcede din Tatăl, aşa cum purcede fapta din voinţă. Cuvântul se naşte din minte, nu purcede; şi fapta purcede din voinţă, nu se naşte! La fel se naşte Fiul şi purcede Duhul Sfânt din Tatăl, pentru că Dumnezeu Tatăl este soarele universului, care există din veşnicie. Fiul este lumina Tatălui care a venit în lume ca să ne lumineze calea spre veşnicie, iar Duhul Sfânt e căldura care vine de la Tatăl ca să ne încălzească inimile şi să aprindă în ele iubirea lui Dumnezeu. În acest fel, precum soarele cu lumina şi căldura una sunt, la fel una sunt Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt în Preasfânta Treime! Aceasta este, foarte pe scurt, învăţătura creştină despre Dumnezeu, pe care o crede şi o mărturiseşte Sfânta Scriptură, cea mai importantă capodoperă şi mărturie a adevărului existenţei lui Dumnezeu; învăţătura pe care o cred şi o mărturisesc cei peste opt sute de milioane de creştini, câţi numără astăzi sub aripile lui creştinismul.
Această sărbătoare a fost aşezată imediat după Pogorârea Sfântului Duh, când se descoperă oamenilor şi a treia Persoană a Sfintei Treimi! Praznicul Sfintei Treimi a fost aşezat a doua zi după Pogorârea Sfântului Duh, când se descoperă oamenilor şi a treia Persoană a Preasfintei Treimi, Sfântul Duh, pentru a arăta că mântuirea oamenilor este lucrarea lui Dumnezeu, Unul după fiinţă, dar care are trei feţe sau ipostasuri, Tatăl, Fiului şi Duhul Sfânt. Învăţătura despre Sfânta Treime este greu de înţeles, aşa cum ne spune arhimandritul Ilie Cleopa, dar este spre folosul nostru să înţelegem câte ceva. Este absolut necesar să cunoaştem despre Sfânta Treime cât este cu putinţă omului. Dar, oricât am învăţa, nu-i destul, căci nici îngerii, nici heruvimii, nici serafimii nu pot dogmatisi şi teologhisi despre Preasfânta Treime, însă toţi suntem datori să învăţăm cât putem, că persoanele Sfintei Treimi sunt Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Tatăl este nenăscut şi nu are cauză şi El este izvorul celorlalte două persoane. Fiul este născut din Tatăl mai înainte de toţi vecii, precum se naşte cuvântul din minte, iar Duhul Sfânt purcede din Tatăl şi Se trimite în lume prin Fiul. O imagine a Sfintei Treimi suntem noi oamenii care avem minte, cuvânt şi duh, căci suntem creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.
Creştinul este şi trebuie să fie permanent un locaş al Presfintei Treimi. Dacă adăugăm acest argument, de cea mai mare autoritate, la toate celelalte dovezi şi probe despre existenţa lui Dumnezeu, concluzia generală care se impune minţii şi inimii noastre, cu o impresionantă forţă de convingere că Dumnezeu există! La concluzia, convingerea şi mărturisirea adevărului existenţei lui Dumnezeu ne duc lumea întreagă şi omenirea întreagă, natura şi istoria, judecata logică şi conştiinţa morală, mintea şi inima, raţiunea şi revelaţia, Sfânta Scriptură şi Biserica noastră creştină, pentru că toate sunt monumente şi temple ale credinţei în Dumnezeu, toate ne răspund în cor: Dumnezeu este Creatorul lumii, Dumnezeu este Părintele nostru iubitor! Acest lucru îl vom mărturisi la Hramul Mănăstirii «Sfânta Treime» şi al obştei de maici truditoare în frunte cu Maica Stareţă Marina Gligor Stavrofora, de la Strâmba-Jiu, Oraşul Turceni, judeţul Gorj, din ziua de 13 iunie 2022, când sunt invitaţi să participle cât mai mulţi credincioşi!
Preot Antonie FĂINIŞI, Parohia Strâmba-Jiu, Gorj

1 COMENTARIU

  1. M-AM SATURAT SI DE POPI CA DE INVATAMANTUL POLITIC COMUNIST.INAINTE DE 1990 GORJANUL ERA OFICIOSUL PCR ACUM A TRECUT IN EXTREMA CEALALTA CA SI GOGONEA.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here