Reflecţii duhovniceşti ale Preotului de altar – Despre Sfântul Mc. Iuliu Veteranul, cel cu viaţă curată! – „Dacă voi muri înaintea Domnului Hristos, voi trăi în veşnicie”!

1433

HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!
Astăzi, 27 mai este prăznuit Sfântul Mc. Iuliu Veteranul (255-304 d. Hr.), care a făcut parte din legiunea romană din cetatea Durostorum, oraş din provincia Moesia Inferior, astăzi Silistra, şi a devenit veteran după 20 de ani de slujire în armata romană. Pentru că a refuza să aducă jertfă zeilor, a fost ameninţat cu tăierea capului, dar, nu s-a înfricoşat la aflarea pedepsei, pe care o considera o încununare a vieţii sale pământeşti. Să amintim că Biserica Ortodoxă cinsteste astăzi, alături de Sf. Mc. Iuliu Veteranul, pe alţi cinci sfinţi din rândurile soldaţilor romani, care au fost martirizaţi în anul 298 în cetatea Durostorum. Sf. Mc. Iuliu Vetreanul a primit mucenicia în vremea Marii Persecuții din vremea împăraților Dioclețian și Maximian, în anul 304, când a fost adus la judecată înaintea prefectului locului, pe nume Maxim, care a fost înștiințat că un soldat veteran, Iuliu, nu vroia să jertfească zeilor păgâni. Dregătorul a căutat mai întâi să-l convingă pe veteran să jertfească zeilor, promițându-i o leafă substanțială. Veteranul Iuliu a refuzat categoric să se lepede de credința sa în Hristos pentru bani. Sfântul i-a declarat dregătorului că era gata mai degrabă să moară pentru Hristos decât să asculte de legile păgâne care cereau aducerea de jertfe unor zei falși, rostind cu îndrăzneală: „Nu fac ceea ce doreşti, ca să nu ajung la osânda cea veşnică”! Văzând curajul lui și credința lui neclintită, dregătorul a poruncit să i se taie capul. Sfântul Iuliu Veteranul a primit astfel cununa muceniciei în 27 mai 304. În anii 297-298, în cursul unui război purtat de imperiul roman împotriva perşilor, împăraţii Diocleţian (284-305) şi Galeriu (293-311) au hotărât să îndepărteze pe toţi soldaţii creştini din armată, socotind că nu luptă cu destulă vitejie şi că ei ar fi vinovaţi de slăbirea şi căderea imperiului. Printre cei care au avut de suferit în urma acestei hotărâri se numărau mai mulţi ostaşi creştini din legiunea aflată în Durostorum, oraş în provincia Moesia Inferior (azi Silistra, pe graniţa româno-bulgară). Maxim. Acesta a încercat, prin cuvinte blânde, să-l înduplece să aducă jertfe idolilor. Toate încercările au fost, însă, zadarnice, pentru că preavrednicul mărturisitor al Domnului i-a răspuns cu hotărâre: „Acela (Hristos) a murit pentru păcatele noastre, ca să ne dăruiască viaţa cea veşnică. Hristos Dumnezeu rămâne în vecii vecilor. Pe Acesta, dacă îl va mărturisi cineva, va avea viaţă veşnică, iar cel care îl va tăgădui, va avea osândă veşnică”. … „Dacă voi muri înaintea Domnului Hristos, voi trăi în veşnicie”. Văzând credinţa lui neclintită, dregătorul Maxim a hotărât să i se taie capul. În închisoare cu el se mai găsea un ostaş creştin cu numele Isihie. Şi pe când slujitorii păgâni se pregăteau să-l ducă pe Iuliu spre locul de osândă, Isihie i-a zis: „Te rog să împlineşti cu bucurie făgăduinţa ta, ca să primeşti cununa pe care Domnul a făgăduit-o credincioşilor Săi şi să-ţi aminteşti şi de mine, căci curând te voi urma şi eu. Te rog salută pe Pasicrat şi Valentin, slujitorii lui Dumnezeu, care au pornit înaintea noastră către Domnul, prin buna lor mărturisire”. Iar Iuliu i-a răspuns: „Grăbeşte-te frate, să vii, căci au auzit făgăduinţele tale cei pe care i-ai salutat”. Şi astfel s-a tăiat capul

fbt

dreptmăritorului ostaş al lui Hristos, Iuliu Veteranul. Amintim faptul că Mănăstirea ,,Jiana” din Protoieria Vânju Mare îşi cinsteşte astăzi 27 mai, ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Mc. Iuliu Veteranul, prilej cu care se aniversează şi punerea pietrei de temelie a bisericii mănăstirii. În şedinţa Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei din data de 28 mai 2008 s-a aprobat înfiinţarea Mănăstirii ,,Jiana”, cu hramul ,,Sf. Mc. Iuliu Veteranul” , ca mănăstire de calugări, sub jurisdicţia Episcopiei Severinului şi Strehaiei, funcţionând în cadrul Protoieriei Vânju Mare. Piatra de temelie a sfântului așezământ monahal a fost pusă pe 27 mai 2009.
Prin înfiinţarea acestei vetre monahale s-a construit un centru de spiritualitate şi de întărire a activităţii misionare în zona de câmpie a judeţului Mehedinţi.
Preot Antonie FĂINIŞI, Parohia Strâmba-Jiu, Gorj

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here