Realizarea unui schimb de terenuri și transferul de afacere a UMC Berbești sunt sau nu motive de îngrijorare pentru fosta conducere a CEO?!

1417

Două puncte din raportul de control, finalizat luna trecută la CE Oltenia, au vinovați și în rândul fostei administrații “Ciurel”, care s-a succedat la conducerea companiei. O demonstrează schimbul de terenuri dezavantajos încheiat de CEO, în martie 2014, cu moștenitorul Barbieru Bogdan, care a primit pentru 9749 de mp de pășune în Fărcășești, parcele de teren în Târgu-Jiu, în suprafață totală de 9888 de mp, dar și transferul UMC Berbești la CET Govora, care a adus o pierdere CEO de peste 100 de milioane de lei, bani nerecuperați nici în prezent de actuala administrație a companiei. Președintele Directoratului CE Oltenia, Sorin Boza, a declarat public că doar “cei care conduceau CEO trebuie să-și facă griji”, acesta dând de înțeles că numai respectivii ar fi vinovați pentru prejudiciul adus unității. Lipsa unor măsuri ulterioare și simpla verificare a celor două erori grave, arată însă că, vinovații indicați de Boza nu se află doar în direcția respectivă.

Cu patru ani în urmă, când la conducerea CEO se afla Laurențiu Ciurel, compania încheia un schimb de terenuri dezavantajos pentru societatea de stat, la cererea moștenitorului Barbieru Bogdan. Mai exact, prin contractul nr. 1094/07.03.2014, “Barbieru Bogdan a primit de la SC CEO suprafeţele de 2151 mp teren arabil, situat în intravilanul municipiului Târgu Jiu, zona Bucureasa şi 7737 mp teren arabil, situat în extravilanul municipiului Târgu Jiu, zona Bucureasa. Terenurile erau dobândite de SC CEO în baza Contractului de vânzare -cumpărare autentificat sub nr. 4572/2003. Potrivit expertizei Camerei Notarilor Publici Craiova privind valoarea de circulaţie pentru bunurile imobile din judeţul Gorj, valoarea terenurilor a fost stabilită la 50.758 lei”.

CEO a vrut pășune cotată la doar 9748 de lei
În schimbul acestor terenuri, mai exact, “Barbieru Bogdan a cedat SC CEO următoarele suprafațe de teren: 231 mp păşune extravilan, 5937 mp păşune extravilan, 991 mp păşune extravilan, 768 mp păşune extravilan, 1822 mp păşune extravilan. Dreptul de proprietate asupra terenurilor menţionate a fost stabilit în baza Adeverinţei nr. 3617/2013 şi a Procesului verbal de punere în posesie nr. 534/2013, eliberate de Comisia Locală Fărcășești. Valoarea terenurilor, conform expertizei Camerei Notarilor Publici Craiova privind valoarea de circulaţie pentru bunurile imobile din judeţul Gorj, a fost de 9.748 Iei. Încheierea contractului de schimb arătat a avut la bază Protocolul de schimb nr. 17248/25.11.2013, aprobat prin Procesul verbal de avizare nr. 109/10.12.2013, încheiat de S CEO SA”, a scos în evidență echipa de control a Ministerului Energiei.

Un referat de necesitate și aprobarea Diviziei Miniere
CEO a motivat la momentul schimbului că are nevoie de terenul lui Barbieru astfel: “în documentele prezentate echipei de control se află Referatul de necesitate nr. 17249/25.11.2013 prin care se arată că, în conformitate cu prevederile Planului General de Exploatare pe anul 2014, se impun afectarea unor terenuri ale domnului Barbieru Bogdan din comuna Fărcășești, în suprafaţă de 9749 mp teren păşune, proprietarul solicitând în schimbul acestor terenuri acordarea unei suprafeţe echivalente în municipiul Târgu-Jiu. Totodată, s-a supus spre aprobare protocolul de schimb teren încheiat cu domnu Barbieru Bogdan”.

Negocierea pentru vânzare-cumpărare, anulată
Interesant este că în aprilie 2013, Comisia de analiză numită prin decizia directorului Diviziei Miniere propune ca terenul lui Barbieru să fie achiziționat cu 34.121,50, lucru cu care proprietarul este de acord, ca în final să se renunțe, brusc, la acest demers. “În dosarul prezentat echipei de control se află Convenţia nr. 4698/15.03.2013, potrivit căreia Comisia de negociere, numită în baza Deciziei nr. 534/24.10.2012 a conducerii S CEO, a procedat la negocierea în vederea cumpărării terenului în suprafaţă totală de 9749 mp, proprietatea titularului Negomireanu Emilia şi a moştenitorului Barbieru Bogdan, pentru o sumă totală de 34.121,50 lei, divizată cum am arătat mai sus, în baza convenţiei, cele două părţi angajându-se să efectueze demersurile pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică. Prin Procesul verbal nr. 17248/25.11.2013, la care am făcut referire mai sus, s-a anulat această convenţie”, arată verificatorii de la minister.

Vânzare cu condiții
“Din verificarea evidenţei de intrări/ieşiri documente, rezultă că există două cereri înregistrate cu acelaşi număr, 13488/14.10.2013, una olografă, alta redactată la calculator, prin care domnul Barbieru Bogdan arată că în perioada 2011-2012, familia sa a vândut carierei Roşia suprafaţă de 133150 m.p.. Potrivit aceleiaşi cereri, tatălui solicitantului, Barbieru Mircea, i s-a promis şi cumpărarea diferenţei de 69.104 mp teren forestier aflat în afara perimetrului minei, fiecare dintre vânzările încheiate în baza contractelor de mai sus fiind efectuate cu această condiţie. Prin cererea depusă s-a solicitat anulare Convenţiei nr. 4698/05.03.2013 (descrisă mai sus) şi încheierea unui protocol de schimb al suprafaţei de 9749 mp cu un teren într-o zonă limitrofă în municipiul Târgu-Jiu, cu menţiunea că schimbul urmează a se efectua sub aceeaşi condiţie, a cumpărării de către UMC Roşia a diferenţei de 69.104 mp teren forestier aflat în afara perimetrului minei” spun verificatorii, care consideră că s-a creat o pagubă CEO, rezultată din diferenţa de valoare a terenului oferit spre schimb. Paguba rezultă şi din lipsa unui raport de evaluare care să stabilească valoarea reală a terenului proprietatea SC CEO SA, în vederea efectuării unui schimb în condiţii corecte. “Diferenţa de valoare a terenurilor ce fac obiectul schimbului rezultă atât din valoarea de circulaţie pentru bunurile imobile din judeţul Gorj stabilită potrivit expertizei Camerei Notarilor Publici Craiova şi menţionată în contractul de schimb încheiat, cât şi din valoarea stabilită de către Comisia de analiză, numită prin Decizia nr. 328/4097/09.04.2013. Astfel, se reţine faptul că pentru suprafaţa de teren de 9749 mp situată în comuna Fărcăşeşti, reprezentând păşune, factorii de decizie din cadrul SC CEO au oferit la schimb suprafaţa de 9888 mp teren intravilan şi extravilan în municipiul reşedinţă de judeţ Târgu Jiu. Schimbarea soluţiei iniţiale de achiziţionare a terenului, precum şi existenţa, în documentaţia pusă la dispoziţia echipei de control, a două cereri înregistrate cu acelaşi număr, 13488/14.10.2013, una redactată la calculator şi una olografă, conduc către presupunerea existenţei unui interes în realizarea despăgubirii în această modalitate de către factorii de decizie din cadrul SC CEO’’, se subliniază în document. Actuala conducere a companiei a preferat doar să arate cu degetul fosta conducere, avertizându-i pe cei vinovați că nu ar trebui să stea liniștiți, asta în condițiile în care șefii prezenți ai CEO nu au dorit, în ultimii doi ani, nici măcar să verifice împrejurările în care s-a realizat acest schimb dezavantajos pentru companie.

Procesele de recuperare a pierderii de 100 de milioane de lei la Berbești, închise
Celălalt punct din raport, pus de Boza tot pe seama administrației Ciurel, este contractul privind transferul de afacere a UMC Berbești la CET Govora. Deși fosta conducere a CEO se face vinovată de încheierea acestui contract dezavantajos pentru companie, încheiat în 2015, nici actuala nu este mai prejos. “Trecerea pe pierderi a sumei de 109.734.581 lei reprezentând pierderea generată de încheierea Contractului nr. 163/02.03.2015, având ca obiect transferul de afacere”, i se poate imputa doar actualei conduceri a CEO și nu fostei. Reamintim astfel că, potrivit contractului încheiat în data 02.03.2015, CEO S.A., în calitate de vânzător, a transferat la CET Govora S.A, în calitate de cumpărător, toate bunurile mobile şi imobile deţinute în proprietate utilizate pentru operarea carierelor de exploatare minieră-perimetrele de exploatare Panga, Berbeşti Vest şi Olteţ, angajaţii, licenţa de exploatare a lignitului, perimetrele de exploatare Panga, Berbeşti Vest si Olteţ avizele şi permisele, datele şi contractele destinate activităţii comerciale de exploatare a lignitului, împreună cu infrastructura de exploatare. Contractul conţine 15 anexe, reprezentând raportul de evaluare a angajaţilor, avize, lista bunurilor achiziţionate, a bunurilor imobile, contracte, licenţe, litigii. Termenul stabilit în cadrul contractului a fost 26.03.2015, iar preţul convenit pentru transferul afacerii a fost de 184.140.000 RON. Părţile au convenit că CET Govora va achita valoarea totală a preţului de transfer, după cum urmează: suma de 6.750.000 RON va fi achitată în tranşe anuale egale în valoare de 2.250.000 RON pe an în perioada 2015 -2017, iar suma de 177.390.000 RON să fie achitată în 7 tranşe anuale egale în valoare de 25.341.428,57 RON pe an în perioada 2018-2024. Ca urmare, părţile au convenit eşalonarea plăţii preţului de transfer pe o perioadă totală de 10 ani, începând cu data semnării contractului; astfel, CET va plăti respectiva tranşă anuală datorată până la fiecare dată de 31 decembrie, ultima tranşă urmând a fi achitată până la data de 31 decembrie 2024, diminuarea acestor creanţe efectuându-se în ordinea vechimii. În 2016, CET Govora a intrat în insolvență, iar compania are și acum de recuperat de la aceasta 109.734.581 lei. “Având în vedere cele expuse, se constată faptul că transferul afacerii de la CE Oltenia SA către CET Govora SA nu a condus la reducerea nivelului arieratelor, restructurarea sau eşalonarea la plată a acestora conducând la neîndeplinirea scopului pentru care a fost emisă Ordonanţa Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997. Prin urmare, echipa de control constată că la nivelul CE Oltenia SA nu s-a realizat o bună gestiune în gestionarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv republicată, care stipulează că: ,,Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligaţia să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii și eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public”. Faţă de cele expuse, echipa de control constată că, înregistrarea în evidenţa financiar-contabilă a CE Oltenia SA a sumei de 109.734.581 lei reprezentând pierderea generată ca urmare a Transferului de Afacere către CET Govora SA a adus la prejudicierea societăţii cu capital majoritar de stat CE Oltenia SA cu suma menţionată anterior, încălcându-se prevederile legale”, prevede raportul de control. Concluziile, după cele două spețe analizate de Corpul de Control al Ministerului Energiei, arată clar că atât actuala administrație, cât și fosta condusă de Laurențiu Ciurel au greșit. Până în prezent însă nimeni nu a fost tras la răspundere pentru cele sesizate de verificatori, mai mult neregulile fiind, în continuare, ignorate.
ANAMARIA STOICA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here