Răspunsul Sf. Chiril al Alexandriei la combaterea celor 12 anatematisme de către Andrei al Samosatei

558

bisericaRăspunsul la combaterea anatematismei I. Înfăţişând taina iconomiei în trup a Fiului lui Dumnezeu cel unul născut, prea înţeleptul Ioan scrie: „Şi cuvântul trup s-a făcut şi…” (Ioan 1, 14). Aceste cuvinte înţelegându-le aşa cum se cuvin fericiţii părinţi, care s-au adunat pe vremuri în oraşul Niceei, au zis că el Cuvântul cel din Dumnezeu Tatăl, prin care Tatăl a făcut toate, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, s-a întrupat şi s-a făcut om, rămânând şi mai departe Dumnezeu.

Cum că unirea aceasta s-a făcut în chip, neschimbat şi neamestecat, Dumnezeu Cuvântul rămânând după cum am zis aceea ce era şi mai înainte şi că cu toate că s-au făcut trup, el este nemodificat în ceea ce priveşte natura, nu poate fi ceva îndoielnic nimănui. Căci, dacă zicem că s-a întrupat, aceasta nu înseamnă că s-a schimbat în natura trupului, ci că dimpotrivă trebuia să se înţeleagă că există şi altceva în afară de trup, care este unit cu el de Dumnezeu, căci ei au crezut că ea a născut pe Fiul, cel prin care Tata a făcut toate şi care s-a întrupat şi s-a făcut om. Nestor însă născocitorul de noii hule, luptând împotriva unei astfel de credinţe defăimează astfel: „Am întrebat de mai multe ori: ziceţi că Dumnezeirea s-a născut din fericita Fecioară. Ei sar însă îndată la întrebarea: dar cine poate fi bolnav de o astfel de hulă ca să spună că cea, care a născut templul, a creat în sine pe Dumnezeu, de la Duhul? Apoi, când adăugăm: Ce lucru curios zicem noi atunci când sfătuim să fugiţi de cuvântul acesta şi să veniţi la ceea ce este comun arătător al amândurora naturilor? E păcat cu toate acestea, că cuvântul acesta este plin de hulă. Deoarece ne spun: s-au mărturisiţi lămurit că Dumnezeu s-a născut din fericita Fecioară, sau, dacă fugiţi de cuvântul acesta, că cuvântul acesta e plin de hulă, pentru ce spunând aceleaşi lucruri voiţi să păreţi că nu spuneţi?” Deoarece acela ne ia din scurt şi caută să ne convingă cum că în chip nelegiuit spunem că Fecioara este născătoare de Dumnezeu, întrucât cu aceasta trebuie să mărturisim că natura cea dumnezeiască în goliciunea ei şi luată şi luată aparte a fost fructul trupului şi că Cuvântul lui Dumnezeu a vrut începutul existenţei din femeie, voind să-l informăm că suntem cu totul străini de o astfel de credinţă, căci nu aiurăm , ca să căutăm a cugeta contrar a ceea ce trebuie să cugetăm, am zis că Fecioara a născut pe Cuvântul lui Dumnezeu care, după Scripturi s-a făcut trup, adică om. Ea l-a născut trupeşte, adică după trup. Căci Dumnezeu şi Tatăl este cel care a născut din el dumnezeieşte pe Fiul, care este Dumnezeu. Fiindcă ceea ce este născut din trup, trup este, Fecioara ca una care a fost trup, a născut trupeşte. Dacă zicem trupeşte, aceasta nu înseamnă că noi înlăturăm naşterea care s-a făcut într-un trup extraordinar şi nici nu tăgăduim lucrarea Sfântului Duh, prin care s-a format în pântecele ei Cel ce s-a născut. (Va urma)

Preot iconom stavrofor Alexandru Eugen Cornoiu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here