PTJ: Lansare apel pentru idei de proiecte – „Tehnologii strategice pentru Europa”

639

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă, lansează apelul pentru idei de proiecte pentru instituirea platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP).
Apelul este dedicat următoarelor sectoare de activitate:
– Tehnologii digitale și inovare în domeniul tehnologiei profunde;
– Tehnologii curate și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor;
– Biotehnologii.
În elaborarea propunerilor de proiecte se vor avea în vedere prevederile:
– Regulamentului (UE) 2021/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului pentru o tranziție justă, consolidate;
– Regulamentului (UE) 2014/651 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat Text cu relevanță pentru SEE, consolidat;
– Regulamentului (UE) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 februarie 2024 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP);
– Comunicarea Comisiei (C/2024/3209), Notă de orientare privind anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) 2024/795 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP).
„Modelul de Fișă de proiect se poate descărca accesând următorul link: https://mfe.gov.ro/ptj-apel-idei-proiecte/.
Fișa de proiect se va depune pe adresa de email: secretariat.dgdrtj@mfe.gov.ro până la data de 03.06.2024, ora 12.00”, au anunțat reprezentanții Consiliului Județean Gorj.
M.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here