Proprietarii unui apartament și ai unui teren din Târgu Jiu, executați silit de Fisc

7222

Nu doar firmele datornice intră pe lista neagră a Fiscului din Gorj, ci și persoanele fizice care ajung în situația de a rămâne fără case ori terenuri, bunurile imobile făcând obiectul unor executări silite.

Un astfel de caz este cel care vizează doi gorjeni, persoane fizice, ale căror bunuri imobile, respectiv un apartament și un teren, ambele situate în municipiul Târgu Jiu, sunt scoase la licitație publică de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Gorj, prin Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. Procedura de licitație va avea loc săptămâna viitoare, pe 26 aprilie, de la ora 11:00, la sediul din Târgu Jiu al AJFP Gorj. Mai precis, un apartament din municipiul Târgu Jiu, ipotecat, este scos acum la licitație de finanțiștii gorjeni, aflându-se la prima procedură: ,,Dosar executare: 2933741, licitația I – apartament 2 camere, în suprafață de 49 mp, situat în Târgu Jiu, str. Slt. Mihai-Cristian Oancea, bl. 2, sc. 5, ap. 137, et. 5 (mansardă), județul Gorj, preţ de pornire licitație/evaluare – 338.256 lei (fără TVA)”.
Tot la prima strigare este și un teren aflat în Târgu Jiu, ce aparține unei gorjence, cu o suprafață de 1.000 de mp: ”Dosar executare: 308427, licitația I – teren în suprafață de 1.000 mp, situat în Târgu Jiu, str. Rudărie, județul Gorj, preţ de pornire licitație/evaluare – 54.480 lei (fără TVA), împreună cu cota de 2/27 din teren drum de servitute în suprafață de 1.321 mp, situată în Târgu Jiu, str. Rudărie, județul Gorj, preţ de pornire licitație/evaluare – 17.926 lei (fără TVA). Valoarea totală – 72.704 lei”. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: cererea de participare la licitație și oferta de cumpărare, completată conform Ordinului nr.987/2020 – anexa nr.11, să cuprindă contul bancar în care se solicită restituirea taxei de participare la licitație, în cazul în care nu ați fost declarat adjudecatar; dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport; declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care se certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here