Proiectul „Cultura Alternativă”, dezbătut la Târgu-Jiu

664

Asociaţia culturală Flower Power implementează în această perioadă proiectul „Cultura Alternativă”, care inițiază, promovează și monitorizează acțiuni de susținere a reprezentanților de instituții publice, ONG-uri, autorități locale, regionale, și a artiștilor și operatorilor culturali de a se implica în crearea de politici publice culturale.

Unul dintre obiectivele principale este crearea unei politici publice privind statutul socio-profesional al artistului în România. În perioada septembrie-octombrie 2018 se derulează 8 evenimente regionale de dezbatere, pentru continuarea acțiunilor de susținere a implicării în procese decizionale la nivel local, regional și național a reprezentanților organizațiilor non-profit, partenerilor sociali, autorităților și instituțiilor publice relevante și presei din cele 8 regiuni de dezvoltare, în orașele: Târgu-Jiu, Târgoviște, Constanța, Timișoara, Brașov, Iași, Cluj-Napoca și București. Proiectul „Cultura Alternativă” este selectat spre finanțare în cadrul POCA 2014-2020, co-finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European. Proiectul se află, în acest moment, în etapa de dezvoltare a instrumentelor de evaluare a impactului mixului legislativ actual din România asupra artiștilor din toate domeniile culturale.
Proiectul „Cultura Alternativă” a apărut ca răspuns la nevoia de îmbunătățire a statutului socio-profesional și a condiției creatorului, în România, în urma participării în 2016 a Asociației Culturale Flower Power la consultările organizate de Ministerul Culturii și Identității Naționale în vederea realizării Strategiei Culturale pe perioada 2016-2020. Printre obiectivele generale, formulate în cadrul acestei strategii, se numără și îmbunătățirea statutului socio-profesional și a condiției creatorului.
„Elaborarea de măsuri și politici culturale care să contribuie la dezvoltarea unui mediu favorabil pentru libertatea de exprimare artistică și care să asigure condițiile materiale pentru facilitarea exprimării talentului creator este necesară pentru a asigura un rol proeminent al culturii în societate. Recomandarea privind Condiția Artistului (UNESCO – Belgrad, 1980), Declarația finală a Congresului Mondial asupra aplicării Recomandărilor privind Condiția Artistului (UNESCO – Paris, 1997) și Conferința „Politici pentru dezvoltare în cultură“ (UNESCO – Stockholm, 1998) sunt doar câteva repere care indică nevoia definirii clare a tuturor drepturilor care derivă din funcția socială a creatorului, precum și a drepturilor și libertăților care se cuvin oricărui cetățean (morale, economice sau de securitate socială etc.) inclusiv prin crearea unor condiții materiale și sociale care să faciliteze exprimarea talentului creativ”, se arată în Strategia pentru Cultură şi Patrimoniu Național 2016-2022-Ministerul Culturii.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here