Proiect privind acordarea unei mese calde elevilor, în dezbatere publică

611

Pe site-ul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice a fost publicat, zilele trecute, o propunere de Ordonanță privind aprobarea Programului național de acordarea unui supliment alimentar sub forma unui pachet alimentar sau a unei mese calde pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat.

Potrivit proiectului respectiv, începând cu anul școlar 2016 – 2017 se va acorda, cu titlu gratuit, elevilor din învățământul primar și gimnazial un supliment alimentar sub forma unui pachet alimentar sau a unei mese calde/zi în perioada desfășurării activității didactice, în limita unei valori zilnice de 7 lei/beneficiar. ”Limita valorică prevăzută cuprinde prețul produselor, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz și se actualizează periodic, prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția prețurilor și tarifelor”, se precizează în document. Vor beneficia de acest drept toți elevii prezenți la activitățile didactice.
La cererea motivată a părinți-lor, elevii care, din considerente de natură medicală, culturală ori religioasă/confesională nu pot beneficia de pachetul alimentar/masa caldă, vor beneficia de produse alimentare adecvate, în limita unei valori zilnice de 7 lei/elev sau preșcolar. ”Pentru menținerea sănătății elevilor, în cadrul programului se vor distribui numai produse alimentare preparate în conformitate cu cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările și completările ulterioare, care vor purta marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările ulterioare. Produsele distribuite vor respecta cerințele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările și completările ulterioare”, se mai precizează în propunerea de ordonanță. În vederea aplicării acestui proiect, vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale, sume ce pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale sau din alte surse, potrivit legii. Sumele ce vor reveni fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale ar urma să fie stabilite prin înmulțirea numărului de elevi cu limita valorii zilnice prevăzută pentru fiecare pachet alimentar/masă caldă și cu numărul de zile de activitate didactică din anul respectiv. În document se mai prevede și că ”unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care dispun de mijloacele necesare preparării și distribuirii pachetelor alimentare/mesei calde pot utiliza în acest scop sumele alocate. Pentru obținerea unor prețuri cât mai competitive, autoritățile contractante pot opta pentru atribuirea contractului de achizitie pentru întregul pachet sau distinct, pentru produsele ce intră în componența pachetului alimentar/mesei calde, faza finală a procedurii de atribuire fiind organizată în mod obligatoriu prin licitație electronică. (…) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar se regularizează cu bugetul din care au fost alocate”.

Program-pilot pentru 1 an
Programul ar urma să se aplice, pe parcursul unui an școlar, doar în anumite școli-pilot din mai multe județe ale țării (Dâmbovița, Arad, Călărași, Constanța, Vaslui, Bistrița-Năsăud, Teleorman, Brașov, Prahova, Caraș-Severin, Giurgiu, Hunedoara, Cluj, Tulcea, Iași, Harghita, Timiș, Ialomița), dar și din municipiul București. La finalul pilotării va fi realizată o analiză, iar pe baza rezultatelor Guvernul va decide oportunitatea extinderii acestui Program la nivel național. Pentru unitățile incluse în programul pilot nu se vor mai aplica normele ce vizează programele de alimentație în vigoare (ex. Programul ”Laptele și Cornul”, ”Fructe în Școală”).
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here