Proiect legislativ pentru dezvoltarea învățământului profesional-dual, în dezbatere publică

578

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică proiectul de modificare a Legii Educaţiei Naţionale privind dezvoltarea învățământului profesional-dual.

Documentul a fost elaborat de experți din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice și Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNIDPT) în urma consultărilor din grupul interministerial care a inclus reprezentanți ai Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, ai Ministerului Finanțelor Publice, ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și reprezentanți ai Cancelariei Primului Ministru. Proiectul înglobează, de asemenea, și feedback-ul mediului de afaceri. ”Concluziile consultărilor din grupul interministerial de lucru au reliefat necesitatea introducerii programelor de formare în sistem dual, asumarea de către operatorii economici a responsabilității pentru pregătirea practică a elevilor, asigurarea prezenței reprezentanților operatorilor economici în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, flexibilizarea duratei programelor de formare profesională, adaptarea curriculumului la nevoile pieței muncii locale și regionale, asumarea costurilor formării în stagiile de practică între operatorul economic şi stat prin deduceri fiscale acordate operatorului economic etc. Modificările legislative vor permite reconfigurarea învățământului profesional prin soluțiile identificate și asumate. Reamintim că formarea profesională în învățământul profesional-dual combină educația primită într-o unitate de învățământ cu învățarea la locul de muncă în cadrul unei companii”, se precizează într-un comunicat al MENCS. Mai exact, proiectul prevede, printre altele, că în cazul elevilor care frecventează învățământul profesional în altă localitate decât cea de domiciliu, decontarea cheltuielilor de transport și facilățile de cazare și masă gratuite se acordă, conform prevederilor legale, indiferent de oferta de educație și formare profesională disponibilă în localitatea de domiciliu. De asemenea, operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unitățile de învățământ, beneficiază de facilităţi la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale. Absolvenţii învăţământului obligatoriu care întrerup studiile pot fi cuprinși, până la împlinirea vârstei de 25 ani, într-un program de pregătire profesională, în vederea dobândirii unei calificări profesionale. Pentru absolvenţii de gimnaziu din seria curentă și din seriile anterioare care au depășit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei, se pot organiza clase separate de învățământ profesional. Pentru pregătirea profesională fiecare elev major, respectiv părintele, tutorele sau suținătorul legal al elevului minor încheie un contract de pregătire practică individual, cu operatorul economic și unitatea de învățământ, reglementat prin metodologie specifică elaborată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu consultarea prealabilă a reprezentanților desemnați ai operatorilor economici și ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, și aprobată prin ordin al ministrului. Opiniile şi sugestiile pe tema modificărilor propuse în acest proiect care facilitează dezvoltarea învățământului profesional dual sunt așteptate în perioada 19-29 octombrie pe adresa de e-mail consultare-dual@tvet.ro.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here