Programul Naţional de Cadastru, în derulare în doar câteva localităţi din Gorj

1019

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) gestionează sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, juridică şi economică, de importanţă naţională a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul ţării. În considerarea acestor atribuţii, ANCPI gestionează Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF), program instituit în temeiul prevederilor art. 9 alin. (23) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015 – 2023 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 294/29.04.2015, care detaliază activităţile acestuia şi sumele necesare realizării lor, suportate din veniturile proprii ale ANCPI şi fonduri externe nerambursabile sau, surse financiare alocate din bugetele unităţilor administrativ – teritoriale. Scopul PNCCF constă, conform legii, în următoarele: înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară; realizarea planului cadastral al imobilelor; deschiderea cărţilor funciare la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale. La nivelul judeţului Gorj, prin PNCCF au fost deja înregistrate un număr total de 3.038 de imobile din localităţile: Bumbeşti-Piţic, Căpreni, Cruşeţ, Dănciuleşti şi Teleşti. De asemenea, potrivit unei situaţii furnizate de conducerea Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj, programul de înregistrare în cartea funciară se află în derulare în următoarele localităţi: Ţânţăreni, Hurezani, Berleşti, Logreşti şi Turceni. Pentru Finanţarea III 2018 – 2019 din cele 63 de unităţi administrativ teritoriale eligibile din judeţul Gorj, au fost încheiate contracte de finanţare cu 62 de unităţi administrativ-teritoriale, acestea urmând a proceda la încheierea contractului de achiziţie publică.
Izabella Molnar

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here