Profesorii, îndemnați să participe în număr mare la elaborarea programelor școlare de gimnaziu

553

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCȘ) a anunțat săptămâna trecută că este încurajată participarea unui număr cât mai mare de profesori în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învăţământul gimnazial. De asemenea, reprezentanții Ministerului au venit și cu o serie de precizări referitoare la candidatura şi selecţia profesorilor.

Pentru a facilita accesul tuturor cadrelor didactice la informaţie şi pentru a evita orice posibile neînţelegeri referitoare la candidatura şi selecţia profesorilor în grupurile de lucru care vor elabora curriculumul pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învăţământul gimnazial, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a venit, săptămână trecută, cu o serie de precizări. În primul rând, se arată într-un comunicat al MENCȘ, în cadrul fişei de evaluare, punctajul general acordat portofoliului profesional al candidatului este egal cu punctajul general acordat proiectului inovativ de programă şcolară, respectiv câte 50 de puncte pentru fiecare criteriu (din totalul de 100 de puncte posibile). Astfel este încurajată participarea unui număr cât mai mare de candidaţi, având în vedere identificarea şi valorizarea competenţelor de creativitate şi inovare ale profesorilor care ar putea elabora programele şcolare. Elaborarea proiectului inovator de programă şcolară nu exclude posibilitatea unei propuneri de curs opţional la nivelul disciplinei sau inter/transdisciplinare.

Accent pe originalitate
MENCȘ a mai anunțat și că, în vederea asigurării egalităţii de şanse pentru toţi candidaţii şi a garantării integrităţii evaluării, se va pune accent pe originalitatea proiectelor. ”În cazul unor eventuale suspiciuni, proiectele aflate în această situaţie vor fi verificate cu scopul de a depista şi evita orice abateri de la normele de etică în elaborarea propunerilor. Un atu important al proiectului propus îl reprezintă elementul inovator, acesta primind un punctaj semnificativ (14 puncte). Astfel, se recomandă acordarea unei atenţii deosebite pentru formularea de activităţi de învăţare inovatoare, relevante în raport cu competenţele specifice şi cu conţinuturile propuse, ca elemente ce particularizează caracterul programei”, se precizează în comunicatul MENCȘ. Pe de altă parte, pentru asigurarea abordării interdisciplinare la nivelul curriculumului, participanţii la procesul de elaborare a programelor şcolare pot fi solicitaţi să facă parte şi din grupurile de lucru pentru alte discipline din aceeaşi arie curriculară, sau din alte arii curriculare.
Grupurile de lucru selectate vor fi coordonate şi vor primi sprijin metodologic pe parcursul întregii activităţi, din partea reprezentanţilor Ministerului Educaţiei şi Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, desemnaţi în acest sens.

Înscrieri până pe 4 mai
În ceea ce priveşte înscrierea candidaţilor în grupurile de lucru, aceasta se face pentru fiecare disciplină, în acord cu prevederile Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2016. Înscrierea potenţialilor candidaţi se face online, pe platforma MONMedu, în perioada 6 aprilie – 4 mai. Evaluarea portofoliilor profesionale şi a proiectelor inovative de programă şcolară va avea loc în perioada 5-15 mai, iar componenţa grupurilor de lucru va fi anunţată pe data de 20 mai. Profesorii selectaţi vor desfăşura activităţile de proiectare a programelor şcolare pentru gimnaziu. Elaborarea programelor şcolare pentru clasele V-VIII este planificată a fi finalizată în luna decembrie 2016.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here