Primele rezultate de la examenul de Evaluare Naţională, afişate astăzi

986

Primele rezultate ale examenului de Evaluare Națională vor fi afișate, astăzi, la avizierele școlilor, până la ora 12.00. Absolvenţii clasei a VIII-a, nemulțumiți de note, pot să depună contestații, în aceeași zi.

Calendarul de Evaluare Națională 2019 prevede că depunerea contestațiilor are loc, astăzi, între orele 14.00 și 20.00. Profesorii evaluatori au la dispoziție trei zile pentru soluționarea contestațiilor. Rezultatele finale de la Evaluarea Națională vor fi afișate, sâmbătă.Elevii care depun contestații semnează, alături de părinți, o declarație-tip, în care se menționează că au luat la cunoștință că nota pe care o vor obține la contestație poate să le modifice nota inițială fie prin creștere, fie prin descreștere.În cadrul etapei de contestații, notele puse după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare inițială. Dacă se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota inițială și cea de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie, formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații. ,,Reevaluarea se face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare”, se arată în ordin. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestații.Nota de la contestații este definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota primită inițial. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obți-nută de elev la proba respectivă.

Părinţii pot vedea lucrările
Elevii și părinții pot să ceară comisiei județene de evaluare națională să vadă una sau toate lucrările de examen ale propriului copil, însă numai după afișarea rezultatelor finale. Deci pot depune această solicitare abia după etapa de soluționare a contestațiilor.La vizualizarea lucrării, elevul trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte sau un reprezentant legal.Consultarea lucrării de examen nu poate conduce la reevaluarea sau la modificarea notelor.

Calendarul de admitere la liceu
3 – 7 iulie 2019 – Elevii de clasa a VIII-a vor completa fişele de înscriere la liceu
4 – 8 iulie 2019 – Elevii și părinții verifică fişele de înscriere la liceu și corectează eventualele greşeli în baza de date computerizată
12 iulie 2019 – Repartizarea computerizată la liceu a absolvenţilor clasei a VIII-a
Media de admitere la liceu, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Naţională (contează în proporție de 80%), şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a (20%).
A.C.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here