Primarul Filip a stabilit impozitele şi taxele pe 2010 pentru rovinăreni

346

primaria rovinariÎn urmă cu doar câteva zile, edilul oraşului Rovinari, Dorin Filip a iniţiat un proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.

Proiectul se adresează atât persoanelor fizice cât şi juridice plătitoare de taxe şi impozite, şi este supus spre dezbatere publică.

În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri, se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii. Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă, şi cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de mp, valoarea impozabilă a acesteia, se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 mp. La clădirile la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că, acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări. Persoanele fizice care deţin mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă, altele decât cele închiriate, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează: cu 15% pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu; cu 50% pentru cea de a doua clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu; cu 75% pentru cea de a treia clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu; cu 100% pentru cea de a patra clădire şi următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu.
Impozitări pentru persoanele juridice
Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor juridice se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% aplicată la valoarea de inventar a clădirii în cazul în care clădirile au fost reevaluate sau dobândite în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă. Cota de 10% se aplică la valoarea de inventar a clădirii unei persoane juridice, în cazul în care clădirea nu au fost dobândită sau reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă. Impozitul / taxa pe clădiri se plăteşte în două rate egale, astfel: până la 31 martie şi până la 30 septembrie inclusiv. Impozitul anual pe clădiri, datorat bugetului local de către persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se propune acordarea bonificaţiei de 5%.
Taxe pentru reclame şi publicitate
Contribuabilii din Rovinari care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclamă şi publicitate sunt obligaţi să încheie contracte în acest sens şi datorează bugetului local o taxă de reclamă şi publicitate de 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se datorează de la data intrării în vigoare a contractului de publicitate şi se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare pentru luna curentă. Persoanele care datorează această taxă sunt obligate să depună declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de 30 de zile de la data amplasării, modificării sau a demontării. Taxa pentru afişaj în scopul de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, anticipat sau trimestrial, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, inclusiv.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here