Primăria Novaci angajează asistenţi medicali comunitari

539

Primăria orașului Novaci organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de: două posturi de asistent medical comunitar, grad profesional asistent; un post contractual de asistent medical comunitar, grad profesional debutant, Compartimentul Asistenţă Socială. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii postliceale; pentru posturile de grad asistent medical comunitar, gradul profesional se solicită vechime în specialitatea studiilor de minimum un an, în timp ce pentru postul de debutant nu este solicitată vechime. Data limită pentru depunerea dosarelor este 23 octombrie, ora 14.00. Proba scrisă a concursurilor a fost programată pentru ziua de 2 noiembrie, ora 10.30, iar interviurile vor fi susţinute pe 6 noiembrie, ora 11.00. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii trebuie să prezinte un dosar care va conţine: cererea de înscriere la concurs, copie după actul de identitate, curriculum vitae, adeverinţă medicală, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi vechimea în muncă, dacă este cazul, precum şi cazierul judiciar.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here