Prezenţe gorjeneşti în Dicţionarul scriitorilor olteni de azi

411

dictionarRecent, sub egida Consiliului Judeţean Dolj şi a Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”, a văzut lumina tiparului o lucrare multaşteptată: Dicţionarul bibliografic al membrilor Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Craiova (Ed. Aius, 2010, 240 p.). Colectivul de realizatori: Lucian Dindirică (coordonator), Lavinia Dumitrescu, Daniela Popescu, Vasilica Anghel. Consultant ştiinţific: prof. dr. cercetător ştiinţific Tudor Nedelcea.

 

Este primul dicţionar de acest fel, care ne oferă o imagine exactă a filialei de profil din Oltenia, regiune destul de bogată în condeieri şi care aduce în literatură specificitatea alutană, spiritul pandur-jian, în general o creaţie literar-artistică de aproape două secole de existenţă. Să precizăm că este vorba de scriitori în viaţă, unii cu o producţie literară bine reliefată în peisajul naţional, alţii aflaţi în plină afirmare. Dicţionarul este strict biobibliografic, fără a implica judecăţi de valoare sau prezentarea operei, precum în Dicţionarul General al Literaturii Române (coordonator: Eugen Simion), care are în persoana cercetătorului craiovean Tudor Nedelcea un competent punct de sprijin (de curând, şi câţiva scriitori gorjeni au fost invitaţi să participe la ediţia a II-a, deocamdată literele A-B, care va apărea în primăvara lui 2012).

Să începem, aşadar, cu menţionarea scriitorilor gorjeni prezenţi în lucrarea de faţă: Aurel Antonie, Gelu Birău, Zenovie Cârlugea, Ion Cepoi, Adrian Frăţilă, Alex Gregora, Lazăr Popescu, Spiridon Popescu, Florian Saioc, Eleodor Dinu (la ultima şedinţă de validare din septembrie 2011 au fost aleşi în US prozatoarea Elena Brădişteanu, membru stagiar şi regretatul critic literar Ion Pecie (membru definitiv).

Din 102 membri în viaţă, câţi consemnează Filiala Craiova, iată că numărul gorjenilor este în plină ascensiune, iar dacă ni se permite să exprimăm o părere personală, aceasta ar fi favorabilă şi altor confraţi gorjeni, care, sunt sigur, îşi vor găsi, mai devreme sau mai târziu, locul în Uniune: Romulus Iulian Olariu, George Drăghescu, Ion Popescu-Brădiceni, George Dumitru, Zoia Elena Deju, Ion Mocioi, Andrei Popete-Pătraşcu, Lucia Sava, Viorel Surdoiu, Dumitru Dănău, Ion Elena, Any Drăgoianu, Ion Căpruciu, George Brebenel, Marius Iorga ş.a…

Zenovie Cârlugea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here