Prevenirea unui incendiu în gospodăria proprie este mult mai ușoară decât stingerea sa

580

Statisticile de specialitate scot în evidență faptul că în țara noastră cu toate eforturile făcute de structurile ISU și SVSU, incendiile soldate cu pagube materiale și pierderi de vieți omenești se mențin la cote îngrijorătoare. Având în vedere că sezonul rece se apropie cu pași repezi, iată câteva repere pentru a putea preveni un fenomen nedorit de nimeni în gospodării pe perioada sezonului hibernal 2016-2017.

Incendiul este un fenomen complex ce se poate transformă ușor într-o catastrofă aducând oamenilor necazuri și suferințe. Incendiile au de cele mai multe ori cauze tehnice ori apar că urmare a unor neglijențe umane manifestate prin nepăsare sau nu de puține ori necunoaștere. Din numărul total de incendii statisticile relevă circa trei sferturi s-au produs în gospodăriile populației din mediul rural. prevenire incendiu (1)Dintre cele mai frecvente cauze ale acestor nedorite evenimente putem enumera: focul deschis, instalații electrice improvizate sau cu defecțiuni, fumatul în locuri nepermise, coșuri de fum defecte sau necurățate la timp, jocul copiilor cu focul, acțiuni intenționate și altele. Aceste cauze au apărut de regulă într-o serie de împrejurări cum ar fi: distrugerea prin foc a resturilor ori a vegetației uscate sau aprinderea acestora pe timp de vânt, utilizarea în locuințe sau anexe a făcliilor ori lumînărilor fără a se lua măsuri de prevenire, depozitarea cenușii cu jeratic nestins în apropierea șurelor sau magaziilor, folosirea de afumători în poduri sau magazii, coșuri de fum defecte sau necurățate la timp, nepreocuparea părinților pentru educarea copiilor în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor ori folosirii de mijloace de încălzire improvizate sau cu defecțiuni.
prevenire incendiu (3)Prevenirea incendiilor la gospodăriile cetățenești se asigură prin:
– controale ale efectivelor ISU după un program ori în urma sesizărilor
– controale ale structurilor civile SVSU bazate pe componența preventivă tot în baza unui grafic ori a sesizărilor din raza lor de competență.
Un lucru important trebuie reținut: este mult mai ușor să previi un incendiu decât să-l stingi. O statistică difuzată cu ceva timp în urmă scotea în evidență faptul că 1 leu investit în prevenire poate compensa 8 lei cheltuiți pentru intervenție sau refacere a locurilor după eventuale poluări ca să nu mai punem la socoteală reparațiile ori reabilitările obiectivului respectiv.
prevenire incendiu (4)Iată așadar în continuare câteva reguli și măsuri pentru prevenirea incendiilor în gospodăriile cetățenești furnizate de Pupăză Daniel cadru tehnic PSI la SC Aparegio Gorj SA:
a) În cadrul gospodăriilor se interzice:
– utilizarea aparatelor electrice, cablurilor, întrerupătoarelor și a dispozitivelor de protecție cu defecțiuni ori improvizații.
– folosirea chibriturilor, lumânărilor ori a lămpilor cu petrol în apropierea grajdurilor, depozitelor de furaje, magaziilor ori în locuri cu pericol de explozie sau unde sunt produse petroliere.
prevenire incendiu (5)– folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori furtunuri de cauciuc defecte, sau folosirea flăcării pentru verificarea etanșeității componentelor instalației de gaze
– depozitarea de lichide sau materiale inflamabile în podurile caselor.
– folosirea afumătorilor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, șoproane ori lângă materiale combustibile.
– folosirea siguranțelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu sârmă a fuzibilului calibrat.
– nesupravegherea aparatelor electrice aflate sub tensiune (reșouri, fiare de călcat, radiatoare etc).
Pentru asigurarea intervenției în caz de incendiu se recomandă achiziționarea și amplasarea unui stingător portabil în gospodărie.
prevenire incendiu (6)b) La folosirea sobelor trebuie avut în vedere:
– nu este permis a se folosi sobe cu uși defecte.
– este interzis aprinderea focului cu benzină sau alte lichide inflamabile.
– sobele de cărămidă vor avea în față ușilor o tablă metalică.
prevenire incendiu (7)– nu este permis a se pune la uscat rufe la mai puțin de 1m de sobele metalice.
– focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grijă copiilor.
– se va urmări că sobele să nu se supraîncălzească și să aprindă obiectele din jurul lor.
Mugurel Petrescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here