Posturi vacante la Spitalul de de Urgenţă Târgu Cărbuneşti

2700

Spitalul de Urgenţă Târgu Cărbuneşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cu urmează:neconomist debutant – 1 post – Biroul Resurse Umane; analist programator (ajutor – 1 post – Compartiment Informatică; registrator medical debutant – 1 post – Biroul Internări; registrator medical debutant – 1 post – Fişier Ambulatoriu; asistent medical generalist debutant – 1 post – Secţia Pediatrie; asistent medical generalist debutant – 1 post – Cabinet O.R.L.; asistent medical generalist debutant – 1 post – Cabinet Medicină Internă; asistent medical generalist debutant – 1 post – Cabinet Alergologie; asistent medical generalist – 1 post – Compartiment Primiri Urgenţe; infirmieră debutantă – 2 posturi – Secţia Pediatrie; brancardier – 1 post – Secţia ATI.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: pentru postul de economist debutant. Biroul Resurse umane diplomă de licenţă în profilul economic şi curs de inspector resurse umane; pentru postul de registrator medical debutant: diplomă de bacalaureat; diplomă care să ateste efectuarea unei specializări în domeniul informatică, cum ar fi: certificate de calificare profesională cu calificarea de operator introducere, validare şi prelucrare date; certificat de absolvire cu calificarea de operator introducere, validare şi prelucrare date; atestat profesional în una din specialităţile: informatică; matematică-informatică; matematică-informatică cu predare informatică intensiv; orice alt Certificat sau Atestat care dovedeşte calificarea de operator, introducere, validare şi prelucrare date.
Nu se acceptă Certificatul de calificare corespunzător nivelului stabilit prin Cadrul naţional al calificărilor eliberat în urma susţinerii şi promovării probei de evaluare a competenţelor digitale, decât dacă rezultatul obţinut la acest examen este recunoscut şi echivalat, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
Pentru postul de infirmieră debutantă se cere diplomă de studii medii sau liceu şi curs de infirmieră absolvit; pentru posturile de brancardier – diplomă de bacalaureat şi curs de prim ajutor absolvit; pentru postul de analist-programator (ajutor) – diplomă de bacalaureat şi atestat profesional de programator-analist; pentru posturile de asistent medical – diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale, diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate; pentru postul de infirmieră debutantă – diplomă de studii medii sau liceu şi curs de infirmieră absolvit.
Condiţiile de vechime sunt: economist debutant, asistent medical generalist debutant, infirmieră debutantă, registrator medical debutant, analist programator (ajutor), brancardier – fără vechime; asistent medical generalist – minimum 6 luni vechime în domeniu sau adeverinţă de susţinere a examenului de asistent medical generalist debutant.

Calendarul concursului
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 09 ianuarie 2019, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor; 17 ianuarie 2019, ora 09:00: proba scrisă; 22 ianuarie 2019, ora 09:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține mai multe documente.
Relaţii suplimentare la Spitalul de UrgenţăTârgu Cărbuneşti, cu sediul în Târgu Cărbuneşti, Str. Eroilor nr. 51, judeţul Gorj, persoană de contact – referent Fetitoiu Valentin, telefon 0253.378.165, fax 0253.378.085, e-mail office@spitalcarbunesti.ro.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here