Posturi vacante la două unităţi de învăţământ din Gorj

578

Două unităţi de învăţământ din judeţ, Şcoala Gimnazială Jupâneşti şi Grădiniţa cu Program Prelungit „Mihai Eminescu” din Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de îngrijitor.

Şcoala Gimnazială Jupâneşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi vacante de îngrijitor (0,25 normă). La concurs pot participa persoanele cu studii medii, iar data limită pentru depunerea dosarelor este 25 noiembrie. Grădiniţa cu Program Prelungit „Mihai Eminescu” din Târgu Jiu, Judeţul Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui singur post de îngrijitor. În acest caz, se cer studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat, şi vechime în muncă minimum patru ani.

scoala jupinestiDosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care dovedesc nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. În cazul posturilor de la Şcoala Gimnazială Jupâneşti, proba scrisă este programată pe 30 decembrie, urmând ca data şi ora interviului să fie comunicate ulterior. Concursul pentru ocuparea postului de îngrijitor de la Grădiniţa cu Program Prelungit „Mihai Eminescu” Târgu-Jiu se va desfăşura după următorul calendar: 27 noiembrie 2015, ora 14.00 – proba scrisă, 08 decembrie 2015, ora 14.00 – proba practică şi 14 decembrie 2015, ora 14.00 – proba interviu.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here