Post vacant scos la concurs de Primăria Albeni

697

Primăria comunei Albeni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de asistent medical comunitar, din cadrul Compartimentului Asistenţă Socială. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: şcoală postliceală sanitară, absolvită cu diplomă în specializarea asistent medical generalist; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de asistent medical comunitar nu este necesară. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 10 octombrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 12 octombrie 2016, ora 10.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here