Post vacant la Primăria Dăneşti, scos din nou la concurs

695

Primăria comunei Dăneşti organizează din nou concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de inginer cadastru, gradul II. Un concurs similar pentru ocuparea acestui post a fost organizat şi la finele lunii iunie a acestui an, însă, din păcate, funcţia nu a fost ocupată. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ingineriei geodezică, specialitate măsurători terestre şi cadastru; trebuie să deţină autorizaţie în categoria B, conform Ordinului nr. 107/2010; cunoştinţe operare PC – MapSzs, Word, Excel, Autocad, Access; vechimea minimă în specialitatea studiilor este de minimum trei ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 5 octombrie 2016, ora 14.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 12 octombrie 2016, ora 10.00, proba scrisă; 17 octombrie 2016, ora 10.00 – proba interviu.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here