Post vacant la Primăria Bustuchin

636

Primăria Comunei Bustuchin organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de Referent specialitate, clasa II, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului, controlul şi disciplina în construcţii, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bustuchin.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de execuție, vacante de Referent specialitate, clasa II, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului, controlul şi disciplina în construcţii, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bustuchin sunt: studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul construcţiilor (inginerie civilă) şi cursuri de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice I lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concurs în luna iulie
Concursul pentru ocuparea postului de Referent specialitate, clasa II, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului, controlul şi disciplina în construcţii, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bustuchin se va organiza conform calendarului următor: 24 iulie 2017, ora 11.00: proba scrisă; 26 iulie 2017, ora 12.00: probă interviu;
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Comunei Bustuchin, compartimentul secretariat administrativ şi la nr. de telefon 0253/475.125.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here