Post vacant de asistent la Laboratorul de Radiologie

1435

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante de asistent medical principal PL – Laboratorul Radiologie şi Imagistică Medicală. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare/diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii; examen pentru obţinerea gradului de principal în specialitatea radiologie; minimum 5 ani vechime ca asistent medical.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 8 iulie 2016, ora 13.30 – termenul limită de depunere a dosarelor; 18 iulie 2016, ora 09.00 – proba scrisă; 21 iulie 2016, ora 09.00 – proba interviu.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here