Post vacant de administrator patrimoniu la un liceu din Târgu-Jiu

720

Colegiul Tehnic “G-ral Gheorghe Magheru” din Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de administrator patrimoniu şcoală. La concurs se pot înscrie persoanele cu studii medii.

Cei interesați de participarea la acest concurs sunt așteptați să-și depună dosarele de înscriere la sediul instituției. Aceste dosare trebuie să conțină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, copiile documentelor care să arate nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică, carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și curriculum vitae. Candidații vor susține trei probe, una scrisă, una practică și un interviu. Prima probă este programată pe 22 februarie, a doua pe 24 februarie, iar cea de-a treia pe 25 februarie.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here