POMPILIU MARCEA – 94 de ani de la naștere (II)

1433

Pompiliu Marcea a scris şi un scenariu de film, şi a desfăşurat o bogată activitate în cadrul Societăţii de Ştiinţe Filologice şi a avut o contribuţie însemnată la perfecţionarea profesorilor de limba şi literatura română la nivel naţional, susţinând interesante prelegeri în faţa lor, la cursurile pentru obţinerea definitivatului şi a gradelor didactice, a participat activ la schimburile de experienţă cu colegii din alte centre universitare şi din institutele de cercetare ale Academiei Române. Concomitent cu activitatea la catedră, unchiul meu a desfăşurat o bogată activitate editorială, fiind un neobosit propagator al valorilor literaturii române în masele largi, publicând pete 2500 de articole în presa vremii, precum şi emisiuni la Radio şi Televiziunea Română. A alcătuit manuale şi culegeri de texte necenzurate însoţite de prefeţe şi de aparatul critic necesar profesorilor, elevilor şi studenţilor.
Puţini ştiu însă că unchiul meu, profesorul Pompiliu Marcea a avut o contribuţie însemnată şi la dezvoltarea învăţământului gorjean, unde împreună cu bunul său coleg profesorul Dumitru Săvulescu, care lucra în Ministerul Învăţământului s-au implicat în rezolvarea problemelor ce apăreau la nivelul judeţului potrivit mărturisirilor regretatului profesor Vasile Romanescu, fost Inspector Școlar General al Învăţământului gorjean, precum şi ale altor inspectori de specialitate de Limba şi Literatura română, si cadre didactice, care, din păcate nici ei nu mai sunt printre noi.
Pompiliu Marcea spunea: ,,Dacă i s-ar oferi cumva să opteze pentru perioada în care să trăiască, ar fi dorit ca apogeul carierei sale să fie 1918. Motivaţia a fost sumară, dar solidă: revenirea Basarabiei la ,,patria mamă“, urmată de cea Transilvaniei”. Ce frumos! O noua dovadă clară de mare patriot care ar fi vrut să trăiască în perioada de înfăptuire a Marii Unirii a naţiei române şi crearea României Mari.
Pompiliu Marcea a fost un mare erudit, un ilustru intelectual, un Patriot desăvârșit și un Erou al rezistenței prin cultură, jertfă pe Altarul Culturii Neamului Românesc, care s-a angajat cu toată ființa sa în bătălia pentru triumful spiritualității poporului său, un exemplu de luptător aflat mereu în primele linii, neînfricat în apărarea idealurilor scumpe nouă, tuturor. Pompiliu Marcea un nume care a creat istorie!
O tragică dispariție care a consternat, lumea literară, lăsând un mare gol, dar și un mesaj: victoria nu se poate obține decât cu prețul unor mari sacrificii.
Pompiliu Marcea a fost înhumat la data de 30 martie 1985, în cimitirul Bellu din București, pe Aleea Scriitorilor.
Familia, rudele, prietenii etc. nu au crezut nicio clipă că moartea scriitorului a fost una naturală, ci una comandată. Familia, în absența unor acte medicale constatatoare, nu a crezut niciun moment și nu a fost convinsă că moartea scriitorului a survenit din cauze naturale, mai ales că o succesiune de evenimente și fapte care, s-au petrecut pe fondul privării familiei de dreptul de a organiza ritualul și ceremonia de înmormântare, măsură specifică sistemului politic al vremii, atunci când subiectul unui eveniment tragic era o personalitate; anunțarea directă în acele zile adusă soției scriitorului potrivit căreia orice demers de aflare a adevărului despre moartea scriitorului se poate solda cu consecințe tragice asupra familiei; la 5 ani de la survenirea decesului, în data de 6 ianuarie 1990, după revoluție, de Sfânta sărbătoare de Bobotează, soției scriitorului i s-au predat o parte din obiectele personale pe care Pompiliu Marcea le-a avut asupra lui în ziua decesului. Și atunci cum să nu îți pui întrebarea dacă nu a fost o moarte provocată de anumite forțe, să le spunem oculte.
În revista săptămânală „Flacăra” lui Adrian Păunescu, Anul XIX, Nr. 41-42 (919-920), 1-7 noiembrie 2019, apare interviul ,,Proeminențe ale timpului istoric individual” luat de ziaristul oltean Dan Lupescu domnului Dumitru Popescu – Dumnezeu, fost Secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central, Rector al Academiei ,,Ștefan Gheorghiu”, care îi pune următoarea întrebare:
„- Ce știți despre moartea subită a lui Petre Enache, în ajunul sau în ziua întâi a Congresului Culturii?
– Din câte știu, Petre Enache s-a sinucis, secționându-și beregata cu briciul de bărbierit. Petre Enache suferea de o afecțiune nevrotică avansată, agravată după asasinarea lui Pompiliu Marcea, criticul ce dăduse replică fulminantului atac al revistei Literaturnaia Gazeta la adresa trilogiei mele Pumnul și Palma.
Omul se simțea prins în vizorul unor servicii secrete și susținea chiar că este agresat. Pe acest fond, orice zguduire, într-o funcție supusă și așa șocurilor, avea repercusiuni disproporționate”.
Iată că cea mai credibilă dovadă, dacă mai era cazul, a adevărului decesului de care familia a fost sigură din primele momente, se confirmă , vine după aproape 35 de ani și de la un fost demnitar cu o funcție politică deținută la cel mai înalt nivel în statul român, la vremea respectivă, adevărul ieșind la suprafață ca uleiul deasupra apei.
În perioada anilor 1995-2022, vreme de 27 de ani au avut loc o serie de manifestări culturale dedicate prof. univ. dr. Pompiliu Marcea, critic si istoric literar, scriitor și publicist, personalitate proeminentă a literelor românești din a doua jumătate a secolului al XX-lea, organizate de instituțiile județene, locale și familia scriitorului.
Numele reputatului profesor universitar Pompiliu Marcea, critic și istoric literar a fost acordat, în respectul și amintirea sa, pe perioada de peste un sfert de secol pentru:
– Fundația Culturală „Pompiliu Marcea”, 1995.
– Cetățean de Onoare Post-mortem al Comunei Scoarța, 1995.
– Căminul Cultural „Pompiliu Marcea” din Scoarța – Gorj, 1995.
– Biblioteca Comunală „Pompiliu Marcea” din Scoarța – Gorj, 1995.
– Simpozionul Cultural anual „Pompiliu Marcea”, Târgu-Jiu, Scoarța și Colibași, 1995.
– Revista culturală „Pompiliu Marcea”, 1995.
– Placă memorială la Casa părintească din Colibași – Scoarța, 1995.
– Amfiteatru „Pompiliu Marcea”, Colegiul Național „Spiru Haret”, Târgu-Jiu, 1995.
– Placă memorială la Colegiul Național „Spiru Haret” din Târgu-Jiu, 1995.
– Școala Gimnazială „ Pompiliu Marcea” din Tg-Jiu, 1998.
– Cartea „Pompiliu Marcea sau despre vocația muceniciei literelor românești”, 1998.
– Strada „Pompiliu Marcea” din municipiul Tg-Jiu, 2013.
– Cetățean de Onoare Post-mortem al Municipiului Târgu-Jiu, 2014.
– Bustul „Pompiliu Marcea” la Școala Gimnazială „Pompiliu Marcea” din Târgu-Jiu, donat de Fundația Culturală cei poarta numele, 2014.
– Concurs școlar județean anual ,,Pompiliu Marcea – Între oglinzile timpului”, dotat cu diplome si premii in bani, finanțat de Consiliul Județean Gorj și Fundația Culturală „Pompiliu Marcea”, 2017.
– Stea pe Aleea Celebrităților din municipiul Tg –Jiu, 2018.
– Cartea „POMPILIU MARCEA – 90 de ani de la naștere”, 2018.
– Revista omagiala ,,P. Marcea”, 2018.
– Cruce de pomenire – Cimitirul Muzeu-Măceșu, Tg-Cărbunești, 2019.
– Aleea „Pompiliu Marcea” com. Balteni, jud. Gorj -2019
– Pompiliu Marcea – Un dicționar al scriitorilor români contemporani – Volumul IX- ediția a II-a revizuita – Editura TipoMoldova, Iași, 2020.
– Revista – carte „Ceașca de cafea” – minilunar cultural, literar, artistic, 2020.
– Cetățean de Onoare Post-mortem al orașului Tg-Cărbunești, 2020.
– Revista „Pompiliu Marcea”, anual.
– Diplome și premii „Pompiliu Marcea”, anuale pentru creații literare.
– Bust din bronz ”Pompiliu Marcea”, 2020.
Bustul din bronz a fost finalizat la 27 martie 2020, zi în care s-au împlinit 35 de ani de la moartea scriitorului.
Bustul este amplasat în fața instituțiilor de cultură cei poartă numele Căminul Cultural și Biblioteca Comunală din Scoarța, construcții care se află într-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Festivitatea de inagurare a construcțiilor si de dezvelire a bustului se va face la o dată ulterioară, după finalizarea lucrărilor. Pompiliu Marcea, dacă trupește nu mai este printre noi, el va rămâne veșnic prin ceea ce a făcut pentru țara noastră, pentru cultura și învățământul românesc, prin cea ce a scris și în felul acesta trebuie să îi purtăm respect și instituțiile locale județene să-l omagieze anual, așa cum se cuvine! Obiectivele menționate mai sus, realizate în memoria unchiului nostru, au urmărit ca numele său, să dăinuie din veac în veac, pentru ca generațiile viitoare să cunoască activitatea, opera și personalitatea acestuia.
Fără falsă modestie putem spune, că nume mari ale culturii naționale, prezente la manifestările culturale organizate de familia scriitorului pe parcursul ultimilor 27 de ani, ne-au felicitat și au apreciat eforturile noastre conjugate, depuse pentru cinstirea memoriei scriitorului, lucru pe care puțini au reușit să îl facă la nivel național pentru mari scriitori români. În cei 25 de ani de de activitate, Fundația Culturală ,,Pompiliu Marcea” și-a îndeplinit și depășit prin implicarea nepoților scriitorului Ion Marcea, Mircea Ganea și Constantin Ganea toate obiectivele cuprinse în statut cu o singură excepție: reeditarea operei scriitorului din motive de ordin financiar, deziderat pe care, totuși, nu il vom abandona în măsura posibilităților financiare de care vom dispune.
Profesorul și scriitorul Pompiliu Marcea, ilustru cărturar român, rămâne scriitorul gorjean, de rezonanță națională, ce și-a adus o contribuție deosebită la sporirea tezaurului culturii române, al literaturii și în mod deosebit al istoriei și criticii literare.
Pompiliu Marcea este indiscutabil cea mai proeminentă personalitate literară, dată de Gorjul istoric literelor românești după Cel De-al Doilea Război Mondial. Parafrazându-l pe Edgar Papu care spunea despre Tudor Vianu că este un ,,Sadoveanu al gândirii”, fără rezerve despre Pompiliu Marcea se poate spune că este un „Brâncuși al literelor românești” Cea ce am reușit să facem pentru cinstirea memoriei unchiului nostru, prof. univ. dr. Pompiliu Marcea, reputat critic și istoric literar, scriitor și publicist, lucruri care vor dăinui indiferent de vremuri, nu numai mental, ci și vizual pentru generațiile viitoare din veac în veac, îl fac nemuritor și îi păstrează vie memoria în eternitate acestui mare Român și gorjean de excepție.
Ion Marcea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here