Poezii religioase spre folosul cititorilor

431

Volumul de poezii „Golgota neurcată” al distinsului Dr. Radu Cârstoiu este structurat în trei secvenţe: „Timpul mântuirii”, „Lumina Sfintei Învieri” şi „Pelerin în furtună”. El se constituie ca un compendiu de învăţături ortodoxe versificate, inspirate din Vieţile sfinţilor, Pateric sau Proloage. Este unicat şi original, plin de miresmele Ortodoxiei pure, bimilenare.

M-am bucurat foarte mult să văd în volumul de faţă multă lumină. Fiecare poezie are un parfum al ei, constructiv şi edificator, nimic la voia întâmplării, ci totul spre zidire sufletească.
Rar mai observăm, în ziua de azi, asemenea responsabilizare poetică. De regulă, poetul e poet. Îşi permite orice creaţie sub masca inspiraţiei subiective şi a autosuficienţei.
Aici întâlnim abordări diverse şi complexe: de credinţă şi moralitate, de apologie şi de dogmă.
Autorul este preocupat permanent de o „psihoterapie ortodoxă” a cititorului, de o sănătate mentală şi socială, de o ancorare în experienţa concretă şi autentică a sfinţilor. Nu fabulează nimic. Secondează dinamica Bisericii.
De aceea recomandăm cu toată dragostea volumul de faţă, cititorilor, care se pare că pe zi ce trece, se împuţinează, să se adape din acest izvor minunat şi dătător de viaţă.
Tot omul este chemat să urce Golgota lui Hristos; fiecare, într-un fel sau altul, încearcă acest urcuş. Dar de cele mai multe ori, rămâne „Golgota neurcată”.
Felicităm osteneala domnului Dr. Radu Cârstoiu, binecuvântăm acrivia învăţăturilor ortodoxe, desprinse din versurile acestui volum, ne bucurăm de apariţia unei asemenea lucrări şi ne rugăm Domnului să-l mai investească cu un astfel de har şi pe mai departe, spre folosul cititorilor.
Îi dorim să se bucure de acel prestigiu pe care l-au câştigat cei mai mari poeţi religioşi ai neamului nostru: Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic, Radu Gyr etc.
Arhim. Ioachim Pârvulescu, Stareţul Mânăstirii Lainici

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here