Peste douăzeci de posturi vacante, la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

3471

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a mai multor posturi vacante. Este vorba despre 9 posturi de îngrijitoare, unul de muncitor-zugrav, unul de șofer II, 5 posturi de infirmier debutant, un post de muncitor necalificat, 5 posturi de brancardier, 2 posturi de infirmier și 3 posturi de asistent farmacie debutant.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 9 posturi de îngrijitoare, unul de muncitor-zugrav, unul de șofer II, 5 posturi de infirmier debutant, un post de muncitor necalificat, 5 posturi de brancardier, 2 posturi de infirmier și 3 posturi de asistent farmacie debutant.
Dosarele de concurs se depun până pe data de 14 ianuarie.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, din Str. Progresului nr. 18, judeţul Gorj, telefon 0253/237.803, interior 307.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here