Peste 1.900 de târgujieni au solicitat ajutor de încălzire

289

Până în ultima zi a lunii octombrie, la nivelul municipiului nostru s-au depus peste 1.900 cereri pentru ajutorul de încălzire. Cele mai multe sunt pentru gaze naturale: 1.777, alte o sută de persoane au solicitat subvenţie pentru încălzirea cu lemne şi 25 pentru încălzirea locuinţelor cu energie electrică.

Nu mai puţin de 1.902 târgujieni şi-au depus cererile pentru solicitarea ajutorului de încălzire acordat în sezonul rece 2013-2014. Potrivit reprezentanţilor Direcţie Publice de Protecţie Socială Târgu-Jiu, la data de 31 octombrie, situaţia cererilor depuse la fiecare centru de colectare se prezenta astfel: Clubul “Vârstei a Treia” – str. Olteniţei – 715; Clubul “Vârstei a Treia” – str. Mioriţei – 672; Clubul “Vârstei a Treia” – str. Debarcader – 350; Clubul “Vârstei a Treia” – T. Vladimirescu – 40, totalul cererilor pentru încălzire cu gaze naturale fiind 1.777. La Primăria municipiului Târgu-Jiu – în sediul Biroului Relaţii Romi din curtea interioară – pentru încălzirea locuinţelor cu combustibili solizi (lemne) s-au depus 100 cereri, iar la sediul D.P.P.S. – pentru încălzirea locuinţelor cu energie electrică – 25 de cereri.

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire
Documentele necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2013-2014 sunt: acte de identitate; certificate de naştere pentru copiii în vârstă de până la 14 ani; adeverinţă de venit eliberată de către Administraţia Finanţelor Publice Gorj; acte privind veniturile realizate (adeverinţă cu salariul net, cupon pensie, cupon indemnizaţie şomaj, cupon indemnizaţie creştere copil, cupon alocaţie stat, cupon indemnizaţie de handicap sau alte acte doveditoare ale veniturilor); adeverinţă asociaţie proprietari (nume şi prenume persoane luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere) – pentru familiile care locuiesc la bloc; carte de identitate / certificat de înmatriculare autoturism; act doveditor al spaţiului locativ (contract vânzare-cumpărare, certificat moştenitor, contract închiriere, contract de comodat, împuternicire legală etc.); factură de gaze (în cazul încălzirii locuinţei cu gaze naturale); factură de energie electrică (în cazul încălzirii locuinţei cu energie electrică); dosar. „Titularul va depune toate documentele precizate pe formularul de Cerere şi declaraţie pe propria răspundere, în vederea susţinerii celor declarate şi asumate sub semnătură. Pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţelor, familiile sau persoanele singure al căror venit net /membru de familie nu depăşeşte 615 lei şi nu deţin bunuri menţionate în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social. Ne aşteptăm la şase-şapte mii de persoane pentru acest sezon”, a menţionat Teodora Ciobanu, directorul executiv al Direcţiei Publice de Protecţie Socială Târgu-Jiu.

Punctele de primire a cererilor şi programul de lucru
Pentru gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri, formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere au fost puse la dispoziţia solicitanţilor, începând cu data de 21.10.2013, în centrele de primiri cereri organizate de către DPPS Târgu-Jiu la: 1. Clubul “Vârstei a Treia” – str. Olteniţei; 2.Clubul “Vârstei a Treia” – str. Mioriţei; 3.Clubul “Vârstei a Treia” – str. Debarcader; 4.Clubul “Vârstei a Treia” – T. Vladimirescu 5.Primăria municipiului Târgu-Jiu – în sediul Biroului Relaţii Romi din curtea interioară – pentru încălzirea locuinţelor cu combustibili solizi (lemne); 6. Sediul D.P.P.S. – pentru încălzirea locuinţelor cu energie electrică.
Persoanele singure sau familiile care îndeplinesc condiţiile stabilite de lege pentru acordarea dreptului şi depun cererile până la 20 noiembrie 2013, vor beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţelor începând cu 01 noiembrie 2013. Programul de lucru în centre este: Luni – Vineri: ora 9:00 – 18:00 şi Sâmbătă –Duminică: ora 9:00 – 13:00.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here