Penalitate de nedeclarare pentru firmele din judeţ

654

Firmele din Gorj care nu declară toate contribuţiile, taxele şi impozitele vor plăti de la 1 ianuarie 2016 o penalitate de nedeclarare, conform noului Cod de procedură fiscală. Penalitatea este de 0,08% pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv din obligaţiile fiscale principale nedeclarate ori declarate incorect de către contribuabili şi stabilite de către organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere. Această penalitate a fost reglementată pentru ca persoanele juridice să îşi achite toate obligaţiile fiscale, penalitatea putându-se dubla dacă acestea sunt rezultate ca urmare a unor fapte de evaziune fiscală. Aplicarea penalităţii de declarare prevăzute de noul articol nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor prevăzute de prezentul Cod de procedură fiscală.

Tot conform noului Cod de procedură fiscală, se dispune reducerea dobânzilor şi penalităţilor pentru întârzierile la plata obligaţiilor fiscale. Astfel, dobânda pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale administrate de AJFP Gorj va fi de 0,02% pe zi de întârziere, faţă de 0,03% cât este în prezent. Totodată, penalităţile se vor reduce de la 0,02% la 0,01%. De asemenea, o obligaţie fiscală poate fi preluată de alt contribuabil doar la încetarea existenţei contribuabililor când datoriile către stat trebuie plătite de “moştenitorul care a acceptat succesiunea debitorului, în condiţiile dreptului comun”, persoanele care preiau “în tot sau în parte, drepturile şi obligaţiile debitorului supus divizării, fuziunii ori transformării, după caz”.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here