Pe urmele Vitejilor Gorjului – Cavaleri ai ordinului “Mihai Viteazul”

625

MANU NICOLAE – Sublocotenent –
Divizia 1 Cavalerie
Născut la 20 februarie 1920, în com. Jupâneşti, judeţul Gorj
Sublocotenentul Manu Nicolae s-a jertfit pentru refacerea hotarelor istorice, pentru a şterge umilinţele şi dezonoarea de pe fruntea poporului şi a oştirii române.
MEMORIA DOCUMENTELOR
img313Regimentul 5 Roşiori P.O.
Împăratul Nicolae al II-lea
către
DIVIZIA 1 CAVALERIE
RAPORT SPECIAL nr.33 pentru propunerea la decorare cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a cu Spade „Post-Mortem” a sublocotenentului rezervă MANU NICOLAE, din acest corp.
Motivele acestei propuneri sunt faptele de arme deosebite săvârşite de ofiţer pe câmpul de luptă.
1. În ziua de 28.10.1944, Regimentul se găseşte în urmărirea inamicului pe direcţia Opaly-Nyjrparasznya-Pusztadabos-Ilk-Gemze în Ungaria, depăşind în zorii zilei de 28.10.1944 localitatea Nyrparasnya, la următorul dispozitiv:
-1 pluton Esc. 1 detaşament de cercetare;
-restul Esc. 1 avangardă regimentului;
-Esc.2, Esc.3, Esc.4 Trenul de luptă.
La ora 6,40 detaşamentul de cercetare surprinde avanposturile inamice, capturează prizonieri şi armament greu, însă este oprit la 200 m sud de liziera satului Pusztadabos.
Regimentul se hotărăşte să atace imediat de front cu Esc.l şi să manevreze pe dreapta cu Esc.4.
Esc.4, din care face parte slubloctenentul rezervă Manu Nicolae în calitate de comandant de pluton, puşcaşii se dirijează imediat pe la nord-est de sat pentru a manevra şi cădea în spatele rezistenţei opuse de trupele maghiaro-germane.
Plutonul sublocotenentului rezervă Manu Nicolae este în linia 1 şi atacă plin de elan sub un puternic foc de artilerie şi brandturi inamice.
img314În fruntea plutonului său, sublocotenent rezervă Manu Nicolae, asaltează cuiburile de rezistenţă maghiare întărite în pripă cu elemente germane şi reuşeşte să pătrundă în localitate.
După două ore de luptă grea, sub un continuu şi violent foc de artilerie şi aruncătoare inamice, ofiţerul şi ostaşii săi curăţă complet sectorul de sat ce le revenea şi ajung la liziera de nord a satului Pusztababos.
Localitatea odată cucerită, formând însă un intrând în dispozitivul de apărare inamic, inamicul de data aceasta trupe germano-maghiare, contraatacă puternic pe flancuri către ora 16,00.
Sublocotenentul rezervă Manu Nicolae intervine însă pe liziera de est a satului şi opune inamicului o rezistenţă plină de dârzenie.
Puternic sprijinit de armament greu şi artilerie, inamicul reuşeşte către ora 17,30 să atingă primele case de la liziera de est.
Pătrunderea inamicului în localitate, periclitând situaţia restului unităţilor, sublocotenentul rezervă Manu Nicolae porneşte la rândul său la contraatac şi după o încleştare crâncenă care durează până către ora 18,00 reuşeşte să arunce elementele inamice afară din sat, respingându-le peste 1 km.
Bravul ofiţer cade rănit grav în acest contraatac şi moare în Spitalul 10 Campanie în ziua de 26.XI.1944.
Pentru curajul deosebit şi pentru seninătatea cu care a înfruntat moartea, propun a fi decorat cu Ordinul “Mihai Viteazul” clasa a III-a cu Spade POST MORTEM sublocotenentul de rezervă Manu Nicolae din acest corp.
COMANDANTUL REGIMENTULUI 5 ROŞIORI P.O.
Lt.col. Gheorghe Burghele
DE ACORD,
Comandantul Corpului de Cavalerie General de Corp de Armată Gheorghe Cealâk
General de divizie(r), Prof. universitar, veteran de război,  Constantin Ispas

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here