Patrioţi români adevăraţi

470

Ne aflăm în preajma împlinirii unui secol de la Primul Război Mondial, când înaintaşii noştri au dat jertfe umane şi materiale enorme, înfăptuind România Mare. Am cunoscut mulţi veterani, ai acelui război cumplit, care mi-au povestit calvarul prin care au trecut.

Şi câte au îndurat cei rămaşi acasă, în condiţiile ocupaţiei vremelnice de către inamic !. Numărul orfanilor şi văduvelor de război a fost foarte mare. Şi aşa viaţa era foarte aspră, cu multe nevoi, chiar şi înainte de a pleca bărbaţii la război. Dar simţul solidarităţii umane a fost viu în rândul românilor. Ilustrez acest sentiment de solidaritate, cu un document, văzut în original şi pe care îl redau mai jos: “Bressen 1/14/IX 1917. ADERARE Subsemnaţii ofiţeri gorjeni, prizonieri, am convenit ca pe tot timpul cât va ţine starea de prizonierat şi cu începere de azi, să depunem lunar în mânile D-lui Sublocot. Colţescu Teodor – Reg. 58 Inf. , câte o sumă de bani, pentru a forma un fond cu care se va veni în ajutorul copiilor luptătorilor gorjeni, morţi pe câmpul de onoare în timpul actualului război.- Pentru sumele depuse se va libera cuvenitele chitanţe, iar modul utilizării banilor se va hotărî de majoritatea subsemnaţilor:
Sublocot. T Colţescu Reg. 58 Inf. Mărci 5
Sublocot. V Lupu Reg. 58 Inf. “ 5
Sublocot Inf C Flitan Reg. 66 Inf “ 5
Sublocot. Tr Onescu Reg. 58 Inf. “ 5
Ad-tor Slt. Al I Crivăţ “ 5
Slt. Gr Pitea Reg. 39 “ 5
Locot. Cartianu Ion Reg. 58 Inf. “ 5
Slt. Vlădoianu Ion Reg. 58 “ 5
SubLocot I Anescu Reg. 57 Inf. “ 5
Sublocot. Gh Tomescu Reg. 59 Inf. “ 5
Locot. N D Constantinescu Reg. 58 Inf. “ 5
Locot. Gr. Negrescu “ 5
Bressen 1/I. 1918 stil nou ASEMENEA ŞI SUBSEMNAŢII ADERĂM LA PROPUNEREA PRESCRISĂ în prima pagină şi vom contribui cu sumele ce subscriem, cu începere de azi 1/I 1918 stil nou:
Sublocot Teodorescu Nestor mărci 5
Sublocot Gh Manchiroiu Reg. 44 Inf. “ 5
Slt. Berbescu Vasile Reg. 42 Inf. “ 5
,” Nicolae IordănescuReg. 1 Inf. “ 5
Sublocot. Grigore Mosteoru Reg. 17 Inf. “ 5
Sublocot. I Pârvulescu Reg. 44 “ 5
Subloc. Stănoiu Dimitrie Reg. 54 Roman “ 5
Sublocot. A Păsărin Reg. 1 Inf. “ 5
Sublocot. Gheorghiu Vasile Reg. 40 “ 5
Sublocot. Topor Silviu “ 5
Slt. G Trişcoiu REg. 60 Inf. “ 5
Sublocot. Danciu C Reg. 18 Inf. “ 5
Slt. Eftimie Vascan “ 5
Bressen 1/I 1918 stil nou SUBSEMNAŢII ÎN VEDEREA SCOPULUI ARĂTAT ÎN PRIMA PAGINĂ, DONĂM SUMELE SUBSCRISE:
Locot. G Sănătescu Reg. 1 C “ 20
Sulocot. Marin Racoviţă R. 54 Inf. “ 10
Sublocot. C Manciulescu Reg. 54 Inf.“ 15
Slt. N Brabeţianu “ 10
Sublocot. V Băicoianu “ 10
Sublocot. N Piţianu “ 10
Sblct. Majureanu “ 10
Cpt. Inf. V Stoika Reg. 13 A “ 8
Pl G Şerban “ 1,50
Cs Constantinescu Gohor Temin “ 1
Lt. C Gh Nicanohi R 54 “ 5
Slt. M Raţă R 67 “ 3
Locot. Gerota “ 5
Slt. Stănculescu Ion “ 5
Maior TomulescuCt “ 6
Locot. De rez N Ioseph Nicolae “ 10
Slt. Cantumian Const. “ 5
Căpitan Bijuţescu S R. 12 “ 5 “
Cotizaţiile subscrise s-au colectat până în luna iunie 1918, inclusiv, mărcile fiind schimbate în lei româneşti, pentru orfanii de război, gorjeni, în 30.1.1924 lei 1200, în 4 dec. 1924 lei 1200, în 19 febr. 1927, lei 1200, în 10.o3.1927 lei 1200, total 3800, de către Colţescu Teodor, despre care am mai publicat un articol în Gorjeanul din 12 august 2012.
În carneţelul ce conţine datele de mai sus, s-au menţionat şi sumele cotizate de ofiţerii proveniţi din alte judeţe din afara Gorjului, depuse tot în contul orfanilor de război, din judeţele lor. De remarcat că, iniţiativa ajutării orfanilor de război a luat-o Teodor Colţescu, carneţelul cu scrisul olograf, aparţinându-i, păstrat cu sfinţenie de către fiul său Constantin(Duţă), şi el veteran din Al Doilea Război Mondial. Eu am rămas profund emoţionat de gestul acestor români, aflaţi ei, la rândul lor în captivitate, ducând multiple lipsuri, departe de ţară, în prizonierat la inamic.
Consilier juridic, Ion M Ungureanu – Ţicleni
 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here