Pădurea bolnavă din administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie, la un pas de valorificare

460

În şedinţa de Consiliu Judeţean de la sfârşitul lunii august a fost supus spre aprobarea consilierilor un proiect de hotărâre care viza valorificarea, prin vânzare, a 610 mc masă lemnoasă de pe amplasamentul imobilului aflat în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu”, din comuna Runcu. Cu menţiunea că, din cantitatea propusă valorificării va trebui redusă masa de coajă a copacilor, proiectul a fost aprobat, ofertele urmând a fi depuse de către cei interesaţi, în plic sigilat, la registratura Consiliului Judeţean, până cel târziu, la data de 22 septembrie. Licitaţia va avea loc în data de 24 septembrie, la Consiliul Judeţean.

O comisie constituită la nivelul Consiliului Judeţean Gorj pentru analizarea situaţie arborilor din pădurea administrată de Spitalul de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu, a constata, în primăvara acestui an, că majoritatea arborilor sunt atacaţi pe interior de dăunători, fiind într-o stare avansată de putrezire. Este vorba de nu mai puţin de 643 de arbori, cu un volum brut de 610 mc.
Date fiind cele constatate, prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean Gorj s-au iniţiat demersurile necesare către Direcţia Silvică Gorj, în vederea efectuării unui nou act de punere în valoare, pentru întreaga suprafaţă afectată de dăunători, prin valorificarea prin licitaţie a masei lemnoase.

padure dobrita238.916,64 lei – preţul de pornire al licitaţiei
Preţul de pornire al licitaţiei publice deschise cu strigare pentru valorificarea a 610 mc volum brut de masă lemnoasă pe picior a fost stabilit la 38.916,64 lei. În cadrul şedinţei de CJ au fost operate o serie de modificări, în sensul că din cei 610 mc de masă lemnoasă vor fi scăzuţi 41mc, reprezentând coaja copacilor.
Ofertele trebuie depuse, în plic sigilat, la registratura Consiliului Judeţean, până cel târziu, la data de 22 septembrie. Licitaţia va avea loc în data de 24 septembrie la Consiliul Judeţean. Ofertanţii vor trebui să depună o garanţie de participare la licitaţie în cuantum de 1.945,83 lei.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here