Omul şi înomenirea…Lecţiei de Viaţă!(III) – Interviu de suflet cu Domnul dr. ing. Gheorghe BULIGA, «senior» al petrolului românesc, membru a trei Academii, Preşedintele fondator al Asociaţiei «Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze», fondatorul unicei reviste de specialitate «MONITORUL DE PETROL ŞI GAZE» din România – ,,În spatele funcţiilor pe care vremelnic le-am deţinut şi a titlurilor obţinute se află o imensă trudă, numeroase renunţări, decepţii şi sacrificii”!

1324

– Rep. Domnule dr. ing. Gheorghe Buliga, cu bucurie în suflet, vă spun: HRISTOS A ÎNVIAT! Iar, pentru că suntem în Ajunul Înălţării Domnului: HRISTOS S-A ÎNĂLŢAT!
– GH.B. ADEVĂRAT A ÎNVIAT! ADEVĂRAT S-A ÎNĂLŢAT!
– Rep. Mulţumesc mult şi foarte îndatoritor pentru imaginea aceea superbă de la Staţiunea montană «Straja» din Valea Jiului, cu acel tunel în care sunt pictaţi cei 365 de sfinţi din calendarul ortodox şi unde stă mereu aprinsă o candelă a neuitării, cred că e ceva excepţional!
– GH.B. Într-adevăr, am fost impresionat de acest sanctuar al sfinţilor Lui Dumnezeu!
– Rep. Domnule dr. inginer Gheorghe Buliga, în ziua de 29 mai a.c. am fost la festivitatea de lansare a unei monografii a bisericii din Urdari şi am avut la un moment dat o tresărire legată de faptul că e ziua dumneavoastră de naştere, dar, prins în vâltoarea şi chiar în frumuseţea festivităţii de la Urdari, am uitat că trebuie să vă adresez cuvenita urare de ani mulţi cu sănătate şi viaţă îndelungată, de aceea, vă rog mult de tot, să mă scuzaţi că o fac abia acum, cu o întârziere de câteva zile! Bunul Dumnezeu să vă dăruiască tot binele din lume, alături de toţi cei dragi ai dumneavoastră!
– GH.B. Vă mulţumesc din inimă, domnule profesor şi vă sunt la rândul meu recunoscător pentru urarea făcută!
– Rep. Pentru că suntem la acest capitol minunat al MULŢUMIRILOR, nu pot să trec peste faptul că faceţi o apreciere sinceră şi obiectivă, de înaltă ţinută şi de aleasă competenţă asupra cărţii mele despre «Depopularea mediului rural din România»!
– GH.B. Domnule profesor, am primit coletul de la dumneavoastră cu cele două cărţi al caror autor sunteţi şi două numere din «Gorjeanul», pentru care vă felicit şi vă admir pentru excepţionala dumneavoastră lucrare: «Depopularea mediului rural din România…»! Cartea Dumneavoastră, de o deosebită valoare ştiinţifica şi literară, ilustrând complexitatea elementelor de civilizaţie rurală, în confruntarea cu vitregia vremurilor trecute şi prezente care a dus la depopularea şi chiar la dispariţia multor comunităţi săteşti, oferă şi o viziune pentru stabilitatea locuitorilor, prin măsuri de justă şi reală preţuire a produselor din gospodăriile ţărăneşti, accesul neîngrădit la pieţele agroalimentare, la educaţie şi la o sănătate de calitate, de modernizare a localităţilor şi printr-un sprijin de creştere demografică. Personal, consider Cartea ca fiind şi un compendiu istoric al evoluţiei comunităţilor săteşti, al modului lor de organizare, iar, acest lucru reflectă preocuparea Dumneavoastră de a scoate în evidenţă identitatea românească și încrederea că Dumnezeu va ocroti neamul românesc. Toată admiraţia pentru extraordinarul travaliu, talentul, ţinuta ştiinţifică! Felicitări pentru această inegalabilă realizare! Dumnezeu să vă ajute şi fiţi binecuvântat!
– Rep. Aprecierile dumneavoastră sunt mult prea frumoase, faţă de calitatea modestă şi oarecum obişnuită a cărţii mele! E numai Harul Lui Dumnezeu şi Talentul Său! Vă mulţumesc din toată inima mea, domnule dr. ing. Gheorghe BULIGA!
– GH.B. Cu multă plăcere!

,,Prima «funcţie tehnică» de conducere a fost aceea de inginer şef/director adjunct la Grupul de Şantiere Roşia -Poieni din Abrud”!

– Rep. Ca să dăm curs interviului nostru de suflet, să pornim de la faptul că, în urmă cu şaizeci de ani, aţi devenit student al Facultăţii de Exploatare a Zăcămintelor de Ţiţei şi Gaze din Bucureşti, de aceea, aş dori să ne spuneţi ce v-a determinat să vă orientaţi către domeniul petrolului?
– GH.B. Cred că o serie de factori conjuncturali la momentului absolvirii Liceului, sau, poate, mâna destinului m-au făcut să dau examen la „petrol”, iar pe parcursul studiilor, mi-am dat seama că este singura profesie care mi se potriveşte. Faptul că activitatea se desfăşura sub cerul liber, că eram tot timpul în contact cu necunoscutul, m-a motivat să adâncesc studiile şi să meditez asupra soluţiilor celor mai eficiente pentru diverse ocazii. În plus, profesia şi viaţa mi-au oferit ocazia să cunosc şi să reflectez la destinele schimbătoare ale oamenilor şi ale vremurilor în complexitatea imprejurărilor.
– Rep. Biografia dumneavoastră impresionantă şi itinerarul carierei profesionale, dar mai ales funcţiile de mare răspundere pe care le-aţi îndeplinit, nu pot fi cuprinse nici în zece interviuri, de aceea, vă rog să enumeraţi câteva dintre titlurile ştiinţifice mai importante cu care aţi fost recunoscut pe plan naţional şi internaţional!
– GH.B. După o viaţă şi o activitate profesională îndelungată, n-aş vrea ca această enumerare să aibă un aer triumfalist, al unui om căruia viaţa i-a surâs şi care a avut numai succese, mai ales că şi aprecierea acestora este subiectivă! Trebuie, de asemenea, să menţionez că în spatele funcţiilor pe care vremelnic le-am deţinut şi a titlurilor obţinute se află o imensă trudă, numeroase renunţări, decepţii şi sacrificii!
– Rep. Poate că aceasta este însăşi devenirea vieţii, Domnule Buliga!
– GH.B. Totuşi, pentru a vă răspunde, precizez că peste 60% dintr-un stagiu de 45 de ani de activitate remunerată, am îndeplinit doar functii tehnice de execuţie şi de coordonare: inginer proiectant la planşetă, inginer de foraj, cercetător ştiinţific, Inginer principal în Ministerul Petrolului etc,
– Rep. Aţi avut şi funcţii de conducere! Care a fost prima dintre acestea?
– GH.B. Prima «funcţie tehnică» de conducere a fost aceea de inginer şef/director adjunct la Grupul de Şantiere Roşia -Poieni din Abrud, apoi, şef Şantier Foraj Iordania! După anul 1990, am ocupat funcţia de director al Direcţiei Tehnice din Ministerul Petrolului, şi ulterior, de Director al Direcţiei Tehnice din Regia Autonomă a Petrolului, Director al Direcţiei managementul Calităţii din Societatea Naţională a Petrolului, Secretar de Stat -Preşedinte al Agenţiei Naţionale de Resurse Minerale.
(VA URMA)
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here