Odată cu venirea sezonului rece / Prevenirea situaţiilor de urgenţă la asociaţiile de proprietari – un obiectiv prioritar pe agenda ISU Gorj

504

Mulţi dintre semenii noştri neglijează aspectul prevenirii subordonându-l unor acţiuni considerate mai importante pentru activitatea lor. Aşa cum am mai prezentat în ziarul nostru există încă proprietari ori vecini de bloc ce nu se dau în lături de a-şi monta tot felul de improvizaţii ce în opinia lor le reduc cheltuielile pe perioada sezonului rece dar punând în pericol de cele mai multe ori întreaga comunitate prin declanşarea unor situaţii de urgenţă ce presupun deplasări de efective pentru intervenţie şi nu în ultimul rând pagube materiale ori pierderi de vieţi umane.

Este foarte greu, opinează specialiştii în situatii de urgenţă, să se atingă un procent de sută la sută în măsurile de prevenire, deşi există persoane care cred că au luat toate măsurile şi nu li se poate întâmpla nimic dar atunci când are loc evenimentul se întreabă cum de s-a produs.
Pentru cei mai multi dintre noi a preveni un incendiu înseamnă numai a înlătura o sursă de risc, ignorând poate cu bună ştiinţă faptul că pot exista şi alţi factori care pot favoriza un incendiu ce poate distruge rodul muncii uneori de o viaţă într-un timp foarte scurt şi unde din nefericire se pot pierde şi vieţi omeneşti.
Imobilele de locuit, individuale / familiale sau colective, independente , comasate ori grupate reprezintă locul unde o mare parte dintre noi ne regăsim ca proprietari sau chiriaşi.
Din păcate unii vecini nu găsesc întotdeauna de cuviinţă să manifeste spiritul civic şi respectul cuvenit faţă de cei cu care împart acelaşi imobil. Printre acestea se numără şi aspecte legate de depozitarea materialelor combustibile şi a substanţelor inflamabile în subsolurile, căile de evacuare, apartamente şi nu în ultimul rând podurile acestor imobile iar nu de puţine ori transformarea acestora în afumători improvizate, modificarea aerisirilor prevăzute din construcţie în coşuri de fum, obturarea canalelor de ventilaţie prevăzute pentru eliminarea eventualelor acumulări de gaze inflamabile, dar şi improvizaţii executate de unele persoane neautorizate la instalaţiile electrice sau chiar de alimentare cu gaze naturale.
Asociaţiile de proprietari / locatari conform legislaţiei în domeniu se constituie “în scopul asigurării condiţiilor de funcţionare normală a locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie în clădire, precum şi a părţilor comune, care alcătuiesc împreună un condominiu (regim potrivit căruia un anumit teritoriu este supus autorităţii publice) şi răspund de administrarea şi funcţionarea clădirii/clădirilor şi de întreţinerea, renovarea şi înlocuirea părţilor comune de asemenea, schimbarea destinaţiei apartamentului de către proprietar sau chiriaş se face numai pe baza hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari (locatari), cu acordul proprietarilor direct afectaţi, modificările constructive şi utilizarea în alte scopuri a unor părţi sau elemente de construcţie ale imobilelor, cum ar fi: suspendări de stâlpi, pereţi, scări interioare, pe casa scărilor şi în podul imobilului şi altele se vor face pe baza hotărârii adunării generale a proprietarilor, cu acordul proprietarilor direct afectaţi şi pe baza unui proiect tehnic întocmit de instituţii de specialitate, verificat de un expert autorizat, precum şi cu autorizaţia pentru excutarea de lucrări, eliberate în condiţiile legii”.
PA130820Conform acestor prevederi şi a regulilor de prevenire a incendiilor în blocurile de locuinţe asociaţiilor de proprietari / locatari le revin o serie de obligaţii şi răspunderi specifice. Iată câteva dintre acestea furnizate prin bunăvoinţa domnului colonel ing. Dănuţ Blidea adjunct al inspectorului şef al I.S.U Gorj :
-să desfăşoare activităţi de informare pentru cunoaşterea regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.
-să stabilească şi să asigure pe baza normelor legale necesarul de mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor.
-să controleze existenţa şi starea mijloacelor de stingere a incendiilor şi să urmărească menţinerea în stare de funcţionare a acestora.
-să dispună măsuri pentru remedierea de îndată a tuturor deficienţelor constatate cu privire la dotare a clădirilor, precum şi la construcţii şi instalaţii de natură să provoace incendii, a căror remedieri intră, potrivit legii, în obligaţiile asociaţiilor.
În desfăşurarea activităţilor specifice conducerea asociaţiei trebuie să interzică in mod categoric :
-exploatarea sistemelor sau echipamentelor utilitare cu defecţiuni, în condiţii de suprasolicitare, cu improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul unde sunt utilizate ori fără a se avea în vedere prevederile normelor în vigoare.
-blocarea sau îngustarea căilor de acces, evacuare şi intervenţie cu orice fel de materiale.
-depozitarea substanţelor cu pericol de incendiu în poduri, case de scări, subsoluri etc.
-utilizarea focului deschis în poduri sau subsoluri fără a lua măsurile necesare pentru prevenirea incendiilor conform dispoziţiilor în vigoare.
-exploatarea instalaţiilor de încălzire, electrice, cu improvizaţii sau contrar normelor legale.
-modificări, schimbări de destinaţia construcţiei de către persoane fizice sau juridice neautorizate care ar periclita siguranţa la foc a clădirii;
-blocarea accesului la hidranţii de incendiu interiori, stradali sau a conductelor de incendiu uscate dacă acestea se află în dotare.
-amenajarea de parcări, garaje pe căile de acces şi de intervenţie.
-utilizarea recipientelor neomologate sau defecte, transvazarea improvizată sau neautorizată a gazelor petroliere lichefiate dintr-un recipient în altul şi verificarea etanşeităţii cu flacără deschisă în spaţiile asociaţiei.
Mugurel Petrescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here