Obligaţii ale micilor producători agricoli conform Ordinului nr. 111/16.12.2008

1041
vaca1.Micii producători care valorifică produse de origine animală din gospodăria proprie vor avea asupra lor fişa de sănătate a animalelor, vizată trimestrial de către medicul veterinar de pe raza căruia domiciliază. Valorificarea produselor este admisă numai în locuri publice (pieţe, târguri, expoziţii etc.).

2. Micii producători trebuie să aplice toate măsurile pentru a evita riscul contaminării produselor. Ei au obligaţia de a anunţa Direcţia Sanitar-Veterinară (D.S.V.), dacă produsele prezintă risc pentru sănătatea umană.
3. Produsele de origine animală trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
– să provină de la animale, păsări, colonii de albine sănătoase şi să fie manipulate numai de către persoane sănătoase;
– să nu fie falsificate sau cu mirosuri, gusturi şi culori străine, cu o consistenţă anormală;
– să nu fie murdărite, să nu conţină impurităţi, să nu fie transportate ori prezentate în ambalaje murdare, ruginite sau improprii pentru produsul respectiv;
– să fie însoţite de precizări scrise din partea persoanei care le valorifică, cu date referitoare la tipul produsului, origine, data recoltării, condiţii de păstrare, precum şi orice altă informaţie ce se consideră necesară;
– pentru laptele crud, să respecte cerinţele de sănătate animală şi igienă stabilite prin R.E. nr. 853/2004 privind regulile specifice de igienă pentru alimentele de origine animală.
4. În locurile publice de valorificare a produselor de origine animală, micii producători vor avea o stare de igienă corespunzătoare (halate, şorţuri, bonete curate) şi vor avea asupra lor un document din care să reiasă că nu suferă de boli care pot fi transmise prin intermediul alimentelor.
Irina Picioruşi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here