O scurtă monografie a operei scriitorului Ion Popescu-Brădiceni – de Haralambie Bodescu – Un fond inepuizabil de idei și imagini

1066

1. Un spirit novator
Haralambie Bodescu a publicat în timpul vieții trei cărți: două de poezie „Argonaut pe mările de ceară” (2007) și „Insomniile umbrei” (2008) la Editura Vergiliu din București. Cea de-a treia e de etnologie „Universul imaginar-simbolic al folclorului din zona Amaradiei de Sus” și a apărut la Editura C.J.C.P.C.T. Gorj în 2009.
Cea de-a patra carte a apărut postum în 2002 la Editura Pim din Iași, acreditată CNCSIS – 66/2010, cu o prefață a scriitorului clasic al neomodernismului Nicolae Dragoș, stabilit de ceva timp în Glogova Gorjului și cetățean de onoare al Motrului (acolo unde mai scriu și conviețuiesc autori importanți precum Mircea Tutunaru, Ion Sabin Cerna, Ileana Spineanu Morega, Ana Ionele ș.a.)
Aflu din eseul lui Nicolae Dragoș că poetul, etnologul și criticul literar și teoreticianul Haralambie Bodescu e din Bustuchin, o comună cu un primar de excepție Ion Ciocea. Mai aflu că a inițiat „Festivalul folcloric Iustina Băluțeanu, a editat publicațiile culturale „Tradiții doctrinare” și „Freamătul”.
Dăruitul dascăl de limba și literatura română – afirmă Nicolae Dragoș – a fost și un poet înzestrat cu darul de a culege și fructifica nectarul din cuvinte ca să dea mierii limbii gust proaspăt. La rându-i George Sorescu (poet, istoric, memorialist și reputat profesor universitar, conducător de doctorate, în acest sens conducând și doctoratul scriitorului și profesorului universitar Ion Popescu-Brădiceni) subliniază că Haralambie Bodescu – citez „e un intelectual de prestigiu și bun cercetător în domeniul culturii” și totodată „un spirit novator”.

2. O monografie provocatoare
Cartea a patra, cea apărută în postumitatea-i încă ținută în uitare, habar n-am de ce și din ce pricini, a scriitorului total Haralambie Bodescu, vechi și temerar columnist (prins totuși în volumul I al dilogiei lui Ion Popescu-Brădiceni „Școala de Literatură de la Târgu-Jiu (A-G)” Editura Academica Brâncuși (în 2016; pp. 101-102)) are un titlu succint și la obiect / subiect: „O scurtă monografie a operei scriitorului Ion Popescu-Brădiceni”. Se prezintă, iată, de-abia acum publicului cititor (atât cât o mai fi căci o informație șocantă mai-mai să mă paralizeze: 93,5% din populația României nu cumpără nici măcar o carte pe an) într-un format academic, elegant, sobru (designul aparținându-i profesorului-inginer Bogdan Chirimbu – n.m. D.A.P.) numărând numai 124 p.
Am convingerea că o asemenea întreprindere este dificilă mai ales când ea are sub lupă opera critică și poetică a scriitorului, contemporan cu noi, aici, în „buricul” Târgu-Jiului, Ion Popescu-Brădiceni. Mai semnaseră niște monografii George Mirea, Ion Trancău, Petru Ilie Birău, astfel că Haralambie Bodescu le urmează firesc.

3. Un proiect ambițios
Proiectul lui Haralambie Bodescu e unul ambițios căci pe lângă cele două studii: I. Estetica transmodernității / „Cristalizarea Hazardului și o transmetafizică avant-la-date; II. Serile la Brădiceni. Confesiune oraculară, mai propune și o parte a III-a care conține „Poeme de Ion Popescu-Brădiceni recenzate de Haralambie Bodescu” (24 de texte, ontologice și cu o valoare statornicită în vâltoarea receptării critice durabile) selectate din următoarele volume: Serile la Brădiceni, Utopii ireversibile, Serile de la Brădiceni I. Arte transpoetice, Aporiile lui Axios, Serile la Brădiceni II Linia Imaginot, Turnul Lacrimei, Extazul păsării de rouă.
Într-o „Addenda”, în „câteva cuvinte” universitarul și scriitorul Ionel Bușe (și filozoful al imaginarului printre altele – n.m. D.A.P.) îi creionează lui Haralambie Bodescu un portret topofilic, căci de acesta l-a legat o prietenie emoționantă.
În accepțiunea maestrului Ionel Bușe (și el vechi columnist din generația unor Ștefan Melancu, Ion Hirghiduș) figura creatoare a lui Haralambie Bodescu e a unui iscusit povestitor, stăpân pe mijloacele expresive și pe nuanțările critice, demn urmaș al unor C. Rădulescu-Motru și Constantin Brăiloiu sau Ernest Bernea, Ion Popescu-Brădiceni.
Asupra conținutului cărții monografiei – una elaborată cu acribie științifică, capabilitate teoretică, inteligentă hermeneutică. „O scurtă monografie a operei scriitorului Ion Popescu-Brădiceni” voi reveni cu o proximă ocazie. Complexitatea ei e, deocamdată, copleșitoare, iar, comparativ judecând, solicită un alt <<timp kairotic>>.
Dan Adrian Popescu, Referent, CJCPCT Gorj

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here