O reuşită cu aprecieri a Simpozionului de la Brădet Gorj

382

1Timp de două zile, în judeţul Gorj, a fost prezentă o delegaţie formată din 34 de persoane din patru judeţe şi municipiul Bucureşti, care s-au constituit în oaspeţi de onoare în oraşul Bumbeşti Jiu, primiţi însuşi de către primarul oraşului, domnul Constantin BOBARU împreună cu viceprimarul Ilie CRINTEA şi consilierul Petre CIUCLEA, la intrarea în judeţ mai precis la Mănăstirea Lainici şi apoi la o analiză şi proiecte de cooperare la sediul Primăriei în data de 7 octombrie 2011.S-a vizitat municipiul Târgu Jiu care a lăsat o impresie plăcută prin curăţenia şi ordinea afişată.

În data de 8 octombrie începând cu orele 10.00 în satul Brădet s-a desfăşurat un grandios 3Simpozion Naţional pentru tineret organizat cu sprijinul conducerii Colegiului Mătăsari şi a consilierilor locali. S-a vizitat apoi satul Hobiţa în care s-a născut marele sculptor Constantin Brâncuşi precum şi Mănăstirea din oraşul Tismana. În toate aceste locuri, s-au cules mai multe impresii pe un registru de consemnări dintre care redăm pe cele mai importante pentru cititorii cotidianului Gorjeanul care s-a constituit permanent un partener media pentru această structură asociativă FIII GORJULUI- de pretutindeni Sucursala Timişoara 1984, în relaţia permanentă cu Liga Culturală FIII GORJULUI cu sediul în Bucureşti precum şi cu autorităţile administraţiei publice conform conţinutului capitolului VIII din O.G nr.26/ 2000 aprobat prin Legea nr. 246 cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, structura asociativă este o entitate juridcă ca nucleu fondator al unei importante formaţiuni sub denumirea “Asociaţia Ştiinţifică pentru Consolidare Mediu Asociativ” în conexiuni şi parteneriate cu un număr de peste 275 de alte Asociaţii şi Fundaţii din ţară şi diasporă, cu un număr însemnat de membrii titulari fii ai Gorjului încă din 1984 şi un număr de membrii de onoare din alte Asociaţii, Fundaţii, Federaţii şi Instituţii de Artă şi Cultură având ca obiectiv principal omagierea de evenimente şi personalităţi gorjene.

Prezenţi la manifestările principalului eveniment din satul Brădet sub titlul “Interferenţe Culturale- Simpozion Naţional pentru tineret”, domnul Ciprian FLORESCU, consilier în cadrul Consiliului Judeţean Gorj împreună cu soţia dânsului Codruţa FLORESCU, realizator de emisiuni folclorice, fiică a satului Brădet, au consemnat aspecte ce nu pot trece cu vederea faţă de interesul cititorilor şi anume:

“Ca de fiecare dată, cel ce se naşte pe maurile Jilţului, în minunata vatră românească, Brădet, îşi aminteşte cu mare drag de casa părintească, de locurile de joacă, scăldate de razele soarelui. Niciodată, dar niciodată, nu uită că drumul în viaţă a pornit de aici. Tocmai de aceea există mereu, mereu, întoarcerea acasă. Există peste ani, întâlnirea cu cei dragi, cu locurile natale. Şi de fiecare dată, parcă fără excepţie, se porneşte o mare sărbătoare, a sufletului, a locului.

Şi pentru toate acestea, orice brădeţean, indiferent de locul în care a ajuns, trebuie apreciat pentru faptul că ştie să-şi întoarcă privirea şi gândul acasă.

Toate gândurile bune, sănătate deplină, viaţă lungă şi bun venit acasă în Gorj, la Brădet, tuturor acelora plecaţi departe dar care nu uită să vină sau să se gândească din când în când la locurile natale.”

Iar soţia sa Codruţa continuă în acelaşi Registru de consemnări astfel: “ Mă întorc de fiecare dată cu emoţie în locul în care mi-am petrecut cea mai emoţionantă perioadă din viaţa mea, copliăria. Crescută în bătătura unor ţărani de o curăţenie sufletească şi de bunătate divină, am învăţat că aici este casa sufletului meu, casa care mi-a marcat existenţa. Cu bunicii îngeri şi cu părinţii sfinţi-adevărate modele nu numai pentru mine ci şi pentru întregul sat, am considerat ca debutul meu profesional să aibă loc, tot aici acasă. Oricâte realizări aş avea şi oricâte locuri îndepărtate aş vedea, atunci când văd turla bisericii din satul meu şi oamenii dragi, sufletul îmi vibrează de emoţie şi de bucurie.

Binecuvântaţi fie oamenii care au sălăşluit şi mai sălăşluiesc pe aceste tărâmuri minunate, binecuvântate fie locurile şi poveştile lor.

Felicitări sincere d-lui Bălescu, un fiu de seamă al Brădetului pentru acestă bucurie a sufletului pe care a creat-o azi, 8 octombrie 2011 la Brădet.

Cu stimă şi respect, profesor Codruţa Florescu.”

Dat fiind alegerea locului de desfăşurare a evenimentului ca simpozion naţional pentru tineret, la Şcoala Elementară din Brădet, prin grija doamnei director profesor Rodica DANCIU, cu pregătirea unui spectacol emoţionant pentru întreaga asistenţă, suţinut de toate nivelurile de învăţământ pe care dumneaei le păstoreşte, adică de la grădiniţă grupa mică la colegiu, aspiranţi la învăţământul superior, au participat foşti profesori printre care Floarea BOBEI, de asemenea fiică a satului, Marioara CIORTEA fost profesor actualmente pensionar şi scoacră a consilierului judeţean FLORESCU, care şi aceasta a aşternut cuvinte de laudă astfel:

“ Revin în satul în care m-am născut, revin la şcoala unde am învăţat să scriu şi să citesc care m-au ajutat să mă întorc acasă dascăl.

Doresc să-mi daţi voie să-mi amintesc cu recunoştinţă de distinşii mei învăţători, soţii Aristiţa şi Pantelimon VIŞAN cărora le mulţumesc pentru că mi-au deschis drumul cărţii.

Mulţumesc părinţilor mei, ţărani autentici dar care au avut gânduri îndrăzneţe pe care le-am realizat prin desăvârşirea mea ca dacăl al acestei şcoli. Mulţumesc şi în acelaşi timp doresc să-l felicit pe SAVU al Dodii Sâţa (n.a Sevastian Bălescu), care ne-a prilejuit această întâlnire în satul nostru unde el se întoarce cu mare drag. Mulţumesc tuturor organizatorilor, qam regăsit această şcoală foaret bine dotată, bine îngrijită, tot respectul pentru toţi cei care muncesc în acest lăcaş de cultură.

Cu recunoştinţă pentru toţi, profesor Mărioara CIORTEA”

În cadrul activităţilor de la Primul Centru Rural pentru Informare şi Documentare Istorică s-au înscris întâlniri de lucru iar membrii delagaţiei printre care Alexandru DUMITRESCU din Bucureştiu, dr. Horaţiu Constantin URECHESCHU, dr. Nadina GRECU, Gheogrhe BELEA din Timişoara şi Georgeta Florina IORGA din Oradea, Leontina PRODAN din Sălaj precum şi Nicolae IUGA, preşedinte al Sucursalei Brad a Societăţii Culturale “Avram Iancu”, împreună cu secretarul Sucursalei şi Ioan IUGA din Ţara Zarandulu, au admirat exponatele şi au propus doamnei director profesor Rodica DANCIU să realizeze o permanentizare a programelor de omagiere a personalităţilor istorice, o descriere detaliată a obiectelor expuse şi a donatorilor pentru încurajarea activităţii muzeistice începute de către creatorul acestui prim Centru Rural,fiu al satului Sevastian BĂLESCU.

Fără a se considera o încărcătură de texte redate dintr-un document considerăm că sunt deosebit de utile de păstrat aceste forme de valoare istorică pentru satul Brădet, expresii scrise într-un moment anume creat şi într-un loc ce are chiar rolul de “Primul Centru Rural pentru Informare şi Documentare Istorică- spre o Nouă Cultură”, creat cu un an în urmă cu activitate de începuturi muzeistice la care participanţii la eveniment şi.au adus un spor de valoare prin prezenţa doamnei Rodica BELEA, membru al Uniunii Artiştilor Plastici împreună cu doamna Leontina PRODAN, o mare iubitoare de tradiţii populare româneşti, care au realizat o expoziţie de costume naţioanale din mai multe zone ale ţării, la care s-a mai adăugat şi profesor drd. Georgeta Florina IORGA din Oradea,s-a realizat un parteneriat cu domnul profesor drd. Claudiu Mihail PURDESCU, directorul adjunct al Colegiului Tehnic Mătăsari, profesor de istorie, primul custode al activităţii muzeistice şi care prin parteneriatul încheiat s-au stabilit forme şi metode să asigure îmbunătăţirea continuă a activităţii muzeistice.

Chiar cu riscul unei repetiţii dar se cuvine a fi evidenţiate prezenţa şi contribuţia deosebită a doamnelor profesoare Georgeta Florina IORGA din Oradea, Bihor şi Leontina PRODAN din Zalău, Sălaj, care de asemenea au realizat parteneriate profesionale cu conducerea unităţilor de învăţământ din zonă stabilindu-şi de asemenea întâlniri de specialitate pe dezvoltarea turismului rural şi vestimentaţie şcolară ce se realizează în Timişoara.

În cadrul Simpozionului, evocări de mare valoare au rostit reprezenţaţii Asociaţiilor şi Fundaţiilor, în primul rând din partea Ligii Culturale “Fiii Gorjului”-de pretutindeni cu sediul în Bucureşti, a fost prezent domnul Alexandru DUMITRAŞCU în calitatea de vicepreşedinte şi responsabil cu activitatea de tineret din cadrul structurii asociative naţionale centrale, care a declarat că evenimentul de la Brădet este un început al activităţilor pentru tineret în cadrul Ligii şi se bucură că Sucursala Timişoara are un Consiliu Director format numai din tineri sub 35 de ani cu care este mândru să colaboreze în activitatea viitoare. De asemenea, domnul Nicolae IUGA, preşedinte al filialei Brad al Asociaţiei Naţional Cultural Patriotice “ Avram Iancu” cu sediul central în Cluj a rostit o fulminantă evocare făcând o paralelă între eroul naţional Avram Iancu şi marele conducător Domnu’ Tudor, referindu-se la parteneriatul de omagiere a personalităţilor istorice pe care l-a realizat cu domnul Sevastian BĂLESCU.

Simpozionul s-a bucurat şi de prezenţa unor personalităţi marcante din mediul academic fiind prezent prof. univ.dr.ing. Gheorghe BELEA, jurist Eugenia PITICEA, Nicoleta CONSTANTINESCU, Aloisa PETRUCEANU şi Sabina NISTOR care de asemenea au realizat parteneriate cu cadrele didactice precum şi oportunităţi de cooperare de specialitate. Avocatul Teofil HAICĂ, un specialist în drept internaţional, moşteniri şi alte speţe ce fac obiectul unor frământări legate de sculptorul Constantin BRÂNCUŞI, s-a referit în impresionantul său discurs la rolul şcolii în actuala etapă istorică pentru păstrarea şi conservarea tradiţiilor istorice accentuând pe două personalităţi pe care orice român ar trebui să le aibă în vedere şi care sunt din fericire gorjeni şi anume din domeniul artei Constantin BRÂNCUŞI care a revoluţionat arta modernă în lume şi Tudor VLADIMIRESCU care a deschis pragul istoriei moderne în România prin Revoluţia de la 1821.

A fost aşteptat şi cuprins în program ca o personalitate de seamă să fie prezent la eveniment, stră-strănepotul lui Tudor VLADIMIRESCU ce poartă acelaşi nume într-o formă continuă de la bunicul la tatăl său şi mai apoi la fiul său acela de Tudor VLADIMIRESCU, care trăieşte în Bucureşti, a participat la lansarea de carte şi o emisiune televizată despre Domnu Tudor la Timişoara dar despre care am aflat ulterior că i-a fost deturnat traseul spre rezolvarea unui interes al scriitorului Laurian STĂNCHESCU, venit cu acesta din Bucureşti, cu un scop care încă nu este elucidat deoarece nu a reuşit să înteleagă sprijinul loogic şi legic de care ar trebui să ţină seama în nedesluşita misiune pe care şi-a asumat- o şi despre care am aflat la întoarcerea delegaţiei spre Timişoara cu trecerea prin satul Hobiţa că deturnarea stră-strănepotului lui Tudor VLADIMIRESCU de la un program bine determinat a fost acela de a evita o întâlnire cu delegaţia din Timişoara a Fiii Gorjului, de la care a primit sprijin moral prin înregistrarea unui memoriu la Direcţia de Cultură cu proceduri clare pe care acesta ar trebui să le urmeze, în soluţionarea raporturilor juridice şi diplomatice în relaţia cu C-tin BRÂNCUŞI, memoriu înregistrat de către structura noastră asociativă la Direcţia pentru Cultură şi Culte a judeţului Timiş aflat ân analiză la Secretariatul General al Guvernului prin adresa nr. 15C/1609/p/06ctombrie2011 şi mai apoi sub numărul 5138 din 24 octombrie 2011 la Secretariatul General al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, aspecte de care putem să spunem că purtăm o mândrie în relaţia cu autorităţile publice conform conţinutului legislativ mai sus prezentat pe care îl stăpânim şi îl aplicăm.

Este greu de redat contribuţia fiecărui participant dar nu se poate trece peste recitalul de excepţie a poetului şi al scriitorului Florian SAIOC precum şi evocarea pe care a realizat-o într-o formă specifică cetăţeanul spaniol Jose Miguel VINALS, prezent pentru prima dată în judeţul Gorj şi în mod deosebit la o activitate culturală dintr-un sat din zona Jilţului, precum şi arhitect Dana MÂRZA, Iadranca NECHITA, Adriana HAICA şi scriitor-filosof Mihail Tripon CÂRJA de asemenea pentru prima dată în Gorj.

Ziua de 8 octombrie 2011,s-a constituit pentru satul Brădet încă un moment de inflorire a culturii gorjene prin numărul mare de participanţi, a valorii artistice şi culturale a acţiunilor ce s-au desfăşurat dar şi a oportunităţilor ce s-au creat pentru etapa următoare, dacă se are în vedere punerea în valoare de către reprezentanţii instituţiilor de artă, cultură şi învăţământ a soluţiilor propuse şi a formelor de parteneriat începute.

Un deosebit proiect a rămas încă nesoluţionat cel propus de către Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Timiş pentru un parteneriat între cele două Ansambluri Profesioniste respectiv Doina Gorjului şi Ansamblul Banatului pentru care există o adresă oficială ce va fi depusă prin formele specifice ale Legii nr. 233/2002, avându-se precedente de lipsă a răspunsului la petiţii din partea unor instituţii gorjene la adrese depuse spre soluţionare.

Nu se poate trece uşor peste aspectele din ziua de 7 octombrie 2011, ca zi pregătitoare a evenimentului înscris în Agenda Culturală a judeţului Gorj când conducerea Administraţiei Publice Locale din oraşul Bumbeşti Jiu respectiv domnul primar Constantin BOBARU, însoţit de viceprimarul Ilie CRINTEA, consilierul Petre CIUCLEA, doamna referent al Consiliului Judeţean Gorj Raluca Lavinia GHERGHE, conducerea Mănăstirii Lainci şi a Şantierului Hidroconstrucţia SA din localitate au reuşit să impresioneze delegaţiile sosite în judeţ prntr-o călduroasă primire şi acţiuni de ospitalitate specific gorjenească, cărora se cuvine o recunoştinţă deosebită.

Deosebit de valoroase rămân în amintirea noastră şi a delegaţiilor prezente în cele două zile în judeţul Gorj, cuvintele de mare înţelepciune religioasă, ortodoxă rostite de părintele CALIST, ghidul Mănăstirii Lainci care a vorbit cu deosebită evlavie despre poziţia lăcaşului de cult ortodox în cadrul Mitropoliei Olteniei, despre canonizarea Sfântului Irodion care a avut loc în anul 2011 ca un eveniment deosebit pentru ortodoxia română.

Valorificarea rezultatelor acestui eveniment va face obiectul mai multor întâlniri de lucru ale membrilor Consiliului Director ai Sucursalei Timişoara ai Fiii Gorjului cu membrii ai delegaţiilor, cu reprezentanţi ai instituţiilor de artă, cultură şi învăţământ din Gorj, cu specialişti astfel încât să se constituie într-o procedură participativă ţi într-o soluţionare reală a aspectelor cu care se confruntă societatea civilă în această etapă istorică.

Horaţiu Daniel BĂLESCU, Nicoleta CONSTANTINESCU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here