O reeditare necesară: NICOLAE AL LUPULUI – „Povestiri olteneşti”

1237
CopertaCu prilejul recentului Atelier Naţional de Poezie „Serile la Brădiceni”, la Editura „Măiastra” din Tg.-Jiu a apărut volumul „Povestiri olteneşti”, de Nicolae al Lupului (1881-1963), unul din cei mai talentaţi autori gorjeni din spaţiul Olteniei interbelice. Numit de criticul literar Şerban Cioculescu drept „un Creangă al Olteniei”, Nicolae al Lupului s-a impus în literatură prin volumul de povestiri „Posada Gurenilor” – povestiri din alte vremuri” (1938), în care apar obiceiuri, tradiţii, oameni şi locuri din Gorjul de altădată, într-o lumină de epos pastoral şi inepuizabile resurse narative. Viziunea popular-arhaică, vigoarea stilistică şi specificitatea autentic-gorjenească pot fi reîntâlnite şi în volumul de „Povestiri olteneşti” din 1946.

Tocmai această specificitate a obârşiei natale (un soi de gorjenism autentic, substanţial, robust, cu iz de arhaicitate fabuloasă şi de magie etno-folcloristică) – pigmentând literatura zonei, de la Dumitru Tătăroiu, poetul dimierilor de pe Valea Jaleşului, până la poeţii Dumitru Dănău ori Ion Căpruciu – face deliciul acestor naraţiuni, în care spiritul locului fuzionează perfect cu verva paseist-fabulatorie, decantând fragmente de viaţă despre „locuri şi oameni din alte vremi”…

Salutăm ideea readucerii în atenţie a unuia dintre autorii importanţi ai spaţiului nord-oltenesc, agentul sanitar Nicolae al Lupului, membru al Societăţii Scriitorilor Români (căruia regimul comunist i-a refuzat reeditarea operei, petrecându-şi restul vieţii în anonimat).
Prevăzută de o prefaţă semnată de eseistul Ion Popescu-Brădiceni (care îl vede şi pe mai vechiul confrate brădicenean neapărat şi musai într-o „trans-modernitate revitalizantă”, „adaptat la o po(i)etică prozastică absolut personală, adică proemzială…”), dar şi de o Postfaţă semnată de alt brădicenean, poetul Ion Căpruciu, scrisă cu o cerneală mai pe croiala autorului, recenta ediţie din scrierile lui Nicolae al Lupului ridică, totuşi, un semn de întrebare: din ce ediţii sunt reproduse textele? Sunt inserate aici şi scrieri postume? Sau e vorba de o selecţie din volumele antume?
Lipseşte, aşadar, un Cuvânt al editorului sau o „Notă asupra ediţiei”, ceea ce se impunea ca atare.
În lumea „restituirilor” literare şi a editorilor de meserie, astfel de precizări sunt absolut obligatorii, pentru verificarea acurateţei textuale şi în vederea unei ediţii critice (care putea fi aceasta!). Observaţie, de fapt, comunicată de către noi îngrijitorilor acestui cuprinzător volum, precum şi redactorului de carte, dl. Vasile Ponea.
Prof. dr. Zenovie CÂRLUGEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here