O primărie din judeţ caută consilier juridic

555

Primăria comunei Ciuperceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de consilier juridic, în cadrul Compartimentului Juridic din Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Ciuperceni. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii universitare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă în ramura Ştiinţelor Juridice cu specializarea Drept; disponibilitate pentru deplasări în teritoriu; permis de conducere categoria B; vechimea în specialitatea studiilor nu este necesară.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 15 aprilie 2016, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 27 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 29 aprilie 2016, ora 10.00 – proba interviu.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here