O primărie angajează asistenţi medicali comunitari

736

Primăria comunei Roşia de Amaradia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de asistent medical comunitar debutant PL – 2 posturi. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: absolvenţi şcoală postliceală sanitară; specializarea – asistent medical generalist; să deţină certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti. Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 5 februarie 2016, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 15 februarie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; 18 februarie 2016 – proba interviu.
Pentru înscrierea la aceste concursuri, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here