O nouă ședință de repartizare, astăzi, la Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu

1529

Astăzi, la Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu” din Târgu-Jiu, va fi organizată o nouă ședință de repartizare pe posturile vacante din învățământul preuniversitar gorjean. De această dată ședința este rezervată candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular şi cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2020, şi au obţinut minimum nota 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2020, pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora.

În cadrul ședinței de astăzi se va urmări completarea normei cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6), respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului, rămase cu norma didactică incompletă din etapele anterioare, și soluţionarea restrângerilor de activitate (cadrele didactice titulare, a căror restrângere de activitate a apărut în perioada aprilie-iulie 2020 și cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluționată din etapele anterioare, în vederea soluționării restrângerii de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată). De asemenea, la ședință mai pot participa candidații cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concursul naţional, sesiunea 2020, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, și cadrele didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6) din Metodologie, care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2020, și au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020. Ca și la celelalte două ședințe de repartizare organizate zilele trecute, candidații trebuie să respecte anumite cerințe: este permisă intrarea în sală numai a candidaţilor menționați anterior care pot ocupa posturile didactice/catedre publicate, candidaţii se prezintă la Școala Gimnazială ,Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu cu 15 minute înainte de ora la care au fost programaţi, vor avea asupra lor documentul de identitate sau procură notarială în original şi, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 874/2020, vor intra în instituţie purtând masca de protecţie. Totodată, la intrarea în curtea unității de învățămât se va face triaj epidemiologic (măsurarea temperaturii corpului) şi se va face dezinfectarea obligatorie a mâinilor, iar în sala în care se desfăşoară şedinţa de repartizare se va respecta distanţarea fizică de minim 2 m între persoane, conform marcajelor existente.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here