O nouă rundă de selecţie a experţilor în managementul educaţional

461

Dascălii gorjeni care îşi doresc o funcţie de conducere în învăţământ dar nu sunt înscrişi în Registrul Naţional al Experţilor în Managementul Educaţional au acum o nouă şansă. O nouă serie a concursului de selecţie a experţilor în management educaţional a debutat la începutul acestei săptămâni, urmând ca ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional să fie emis pe data de 7 septembrie.

Începând cu anul şcolar 2012 -2013, funcţiile de inspector şcolar şi de director/director adjunct al unei unităţi de învăţământ vor putea fi ocupate numai de cadrele didactice care sunt înscrise în Registrul naţional al experţilor în management educaţional. După primele două serii ale concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului naţional de experţi în management educaţional, ce s-au desfăşurat în perioada martie – aprilie, respectiv iunie – iulie 2012, peste 400 de profesori şi inspectori şcolari din judeţul Gorj au fost admişi în această structură. O nouă serie a acestui concurs a debutat la începutul acestei săptămâni. Astfel, în conformitate cu calendarul aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în perioada 6 – 12 august se va desfăşura etapa completării formularului de selecţie online. Listele cuprinzând candidaţii admişi în această etapă vor fi afişate pe data de 12 august, urmând ca în perioada 13 – 14 august cadrele didactice să depună portofoliul cu documentele prevăzute în metodologie, la sediul Inspectoratului Şcolar. Printre documentele pe care vor trebui să le cuprindă dosarele de înscriere ale candidaţilor se numără o cerere de înscriere, curriculum vitae, redactat după modelul comun european, portofoliu personal, actul de titularizare în învăţământ, adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original, adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor, copii legalizate la notariat sau la alte autorităţi învestite cu acest drept ale actelor de studii, diplomei/diplomei de licenţă şi ale certificatului/adeverinţei/diplomei de absolvire a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, etc.

Portofoliile candidaţilor, evaluate în perioada 20 – 23 august
În zilele de 16 şi 17 august, Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) va transmit MECTS lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora. Urmează apoi etapa evaluării portofoliilor candidaţilor (de către minister – în cazul celor care sunt acum în funcţii şi de către inspectorat în cazul celorlalţi), etapă ce se va desfăşura în perioada 20 – 23 august. Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor, va avea loc pe data de 24 august. Eventualele contestaţii vor putea fi depuse în perioada 27 – 31 august, acestea urmând să fie soluţionate până pe data de 3 septembrie. Rezultatele finale vor fi afişate pe data de 3 septembrie. Inspectoratele şcolare vor întocmi apoi listele cuprinzând candidaţii promovaţi, liste pe care le vor înainta Ministerului Educaţiei. Potrivit calendarului, ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional va fi emis pe data de 7 septembrie.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here